Belangrijke aanpassingen aan de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs en de Vlaamse huurpremie

Op 21 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering definitief een aantal belangrijke wijzigingen aan de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs en de Vlaamse huurpremie goed.

Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle aanvragen voor een tegemoetkoming in de huurprijs die worden ingediend vanaf 1 mei 2014. Voor wie een aanvraag voor een tegemoetkoming in de huurprijs heeft ingediend vóór deze datum, blijven de oude voorwaarden en bedragen gelden en verandert er dus niets. Bij de huurpremie gelden de aanpassingen vanaf 1 mei 2014 voor alle dossiers.

lees meer
 
 
feedback formulier ophalen