2017/10 - 03/07/2017 - Advies Vlaamse Woonraad rond ontwerp van uitvoeringsbesluit bij Onteigeningsdecreet

In uitvoering van het onteigeningsdecreet heeft de Vlaamse Regering op 16 juni 2017 ook een ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd. De Raad kan zich globaal vinden in het voorgestelde ontwerp van besluit: de voorstellen bieden duidelijkheid over de te hanteren vorm, werkwijze en vereisten bij de opstart en afhandeling van de onteigeningsdossiers. De Raad vraagt wel om de zekerheden die het onteigeningsdecreet biedt te behouden in het ontwerp van besluit. Dat betreft onder meer de wijze van financiƫle zekerheidsstelling die het ontwerp van besluit oplegt, waar het decreet uitgaat van een contractvrijheid tussen de partijen.

PDF icon advies 2017/10_van_6_juli_2017_over_ontwerp_van_uitvoeringsbesluit_bij_onteigeningsdecreet.pdf