2017/11 - 04/09/2017 - Avies Vlaamse woonraad over wijziging decreet recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2017 het voorontwerp van decreet tot wijziging van het sociaal beheer en recht van voorkoop principieel goed. Het voorontwerp van decreet strekt er in hoofdzaak toe de procedure van het sociaal beheersrecht te vereenvoudigen, en de knelpunten en/of onduidelijkheden in de toepassing ervan weg te werken. De Vlaamse Woonraad ondersteunt het initiatief en erkent volop de meerwaarde van het instrument. Zo is het volgens de Raad legitiem om bij niet-gebruikte en/of ondermaatse woningen de woonfunctie terug te herstellen en de woningen vervolgens opnieuw in te schakelen in het wooncircuit. De Raad werpt wel enkele kanttekeningen op bij een aantal modaliteiten. Onder meer roept de uitoefening van het sociaal beheersrecht op woningen die nog bewoond worden door de eigenaar vragen op. Ook de uitoefening van het sociaal beheer op een volledig gebouw in geval woningen nog niet eerder ongeschikt zijn verklaard, moet volgens de Raad beter worden beargumenteerd en onderzocht, meer bepaald in relatie tot de (federale) wet op de mede-eigendom.

PDF icon advies 2017/11_van_4_september_2017_over_wijziging_decreet_recht_van_voorkoop_en_het_sociaal_beheersrecht.pdf