Home > Premies > Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie

 

Duid aan wat u gaat doen en we tonen enkel wat van toepassing is voor u.

 
 
 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2014 aan de Vlaamse premies voor het verbouwen (renovatie, verbetering of aanpassing) van een woning.

 1. Zowel de verbeterings- en aanpassingspremie als ook de renovatiepremie kunnen in 2014 nog aangevraagd worden. Voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2014 gelden, ten gevolge van de indexatie, volgende inkomensgrenzen:
  • Verbeterings- en aanpassingspremie: •
   • voor de aanvrager-bewoner: € 29.000 + 1.510 per persoon ten laste
   • voor de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK): € 57.990.
  • Renovatiepremie:
   • voor alleenstaande bewoner: € 40.600
   • voor alleenstaande bewoner met 1 persoon ten laste: € 57.990 + 3.250 vanaf de 2de persoon ten laste
   • voor gehuwden en samenwonenden: € 57.990 + 3.250 per persoon ten laste
 2. De ouderdomsvoorwaarde voor de woning wordt in het stelsel van de verbeterings- en aanpassingspremie opgetrokken van 20 tot 25 jaar. Deze voorwaarde geldt voor elke aanvraag voor een verbeteringspremie voor verbeteringswerken die wordt ingediend vanaf 1 januari 2014.
 3. De renovatiepremie wordt uitgebreid zodat ook de functiewijziging van een gebouw naar een woning of de opsplitsing van een woning in verschillende woningen in aanmerking komt, voor zover het oorspronkelijke gebouw minstens 25 jaar oud is.
  Enkele voorbeelden: Een vierkantshoeve wordt opgedeeld in meerdere woongelegenheden, gelegen rond het erf. Een schooltje of kantoorgebouw wordt herbestemd en verbouwd tot meerdere woningen. Deze werken komen in aanmerking voor zover de kostprijs wordt bewezen aan de hand van facturen die dateren vanaf 1 januari 2014 en voor zover het oorspronkelijk volume van het gebouw of woning niet werd uitgebreid of heropgebouwd na afbraak.
Datum laatste aanpassing: 17-02-2014

Wanneer verder lezen over de Vlaamse renovatiepremie (inkomensgrenzen vanaf 01/01/2014)

 Wanneer verder lezen over de Vlaamse renovatiepremie? Als u (1) voor 10000 euro werken uitvoert aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, ruwbouw, elektriciteit, verwarming,...); (2) uw woning minstens 25 jaar oud is; (3) uw inkomen onder de gestelde inkomensgrenzen valt van 40600 euro voor alleenstaanden en 57990 voor gezinnen te vermeerderen met 3250 euro per persoon ten laste.

Wat en voor wie is de renovatiepremie?

Hoe de renovatiepremie aanvragen?

Veelgestelde vragen renovatiepremie

Struikelblokken renovatiepremie

Regelgeving renovatiepremie

Datum laatste aanpassing: 10-01-2014

Is uw factuurbedrag te laag om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie?

Is de som van de factuurbedragen van de door u uitgevoerde werken lager dan 10 000 euro en komt u daardoor niet in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie?
Misschien is de Vlaamse verbeteringspremie dan iets voor u?

 
 
feedback formulier ophalen
persoon ten laste

In de regelgeving mbt tegemoetkomingen voor huisvesting zijn personen ten laste:

Volwassen partners, werkloze kinderen die niet meer studeren of inwonende bejaarde ouders worden dus niet als personen ten laste beschouwd.