Als sociale woonactor huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

 

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 18 maart en op vrijdag 25 maart 2022 besluiten goed, waarin ze de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verder uitwerkte. Een SHM, SVK of woonmaatschappij kan voor deze opvang premies krijgen. Er geldt ook een specifiek huurregime en regels rond de huurprijs die sociale woonactoren kunnen vragen. De VMSW plant ook de aankoop van een 200-tal mobiele woonunits die de sociale woonactoren kunnen plaatsen.

Vaak gestelde vragen

Stopt de toewijzing van woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen om plaats te maken voor vluchtelingen uit Oekraïne?

Neen, het is niet de bedoeling om de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen te regelen via het reguliere sociale huurstelsel. In het sociale huurstelsel gelden er namelijk strikte inschrijvingsvoorwaarden en gelden de toewijsregels uit het toewijssysteem. De huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen binnen de sociale huisvesting kan wel via de drie manieren die u leest op de website van Wonen-Vlaanderen.

Moeten sociale huurders een andere huurprijs betalen als zij vluchtelingen tijdelijk opvangen?

Neen, dit heeft momenteel geen impact op de huurprijs. Van zodra de tijdelijke bijwoonst evolueert naar duurzame huisvesting, dan moet u rekening houden met de bijwoonst voor de huurprijsberekening. 

 

Bepaalde aanbieders van lokale opvangplaatsen hebben slechts plaats voor een beperkt aantal maanden. Wie is verantwoordelijk voor de herhuisvesting hierna?

Momenteel ligt de focus bij de organisatie van de opvang. We bekijken in een latere fase hoe we de doorstroming organiseren.

Kunnen we woningen, die via een lokaal toewijzijngsregelement (LTR) voorbehouden zijn voor doelgroepen, ter beschikking stellen voor noodopvang?

Neen, dit kan niet.

In een lokaal toewijzingsreglement hebben kandidaat-huurders uit bepaalde doelgroepen voorrang op een aantal woningen. U kunt deze woningen niet voorbehouden voor verhuring buiten het stelsel in het kader van noodopvang, tenzij dit toegelaten is in het lokaal toewijzingsreglement.

Maar als de lijst van kandidaat-huurders uit de doelgroep, die voorrang hebben op deze woningen, is uitgeput, dan kunt u als verhuurder autonoom beslissen of u deze woning(en) regulier toewijst aan kandidaat-huurders op uw wachtlijst of om deze woning(en) ter beschikking te houden voor verhuring buiten het stelsel in het kader van noodopvang.

Enkel in dat geval kunt u deze woningen verhuren buiten stelsel voor een bepaalde doelgroep.

De vluchtelingen hebben geen lokale binding. Vormt dit een probleem?

Een Oekraïense vluchteling kan momenteel via de volgende manieren opgevangen worden (binnen de sociale huisvesting):

  • Tijdelijke bijwoonst bij uw huurder
  • Verhuring buiten het stelsel voor noodopvang
  • Verhuring buiten het stelsel van woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie.

In geen enkele van die gevallen is lokale binding van toepassing. De Oekraïense vluchtelingen zijn immers geen kandidaat-huurder op uw wachtlijst en kunnen niet worden toegewezen aan een sociale huurwoning volgens het toewijssysteem. Het feit dat ze geen lokale binding hebben in uw gemeente vormt dus geen probleem. Als ze zich eventueel in een later stadium inschrijven voor een sociale woning, dan gelden de lokale bindingsregels net zoals voor andere kandidaat-huurders op uw wachtlijst.

Meer vragen