Departement Financiën en Begroting

Met vragen over de woonbonus kunt u hier terecht

Adres
Departement Financiën en Begroting , Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties
Koning Albert II-laan 19 bus 6
1210 Brussel
Email
bobfo@vlaanderen.be
Telefoonnummer
afdelingssecretariaat: 02 553 53 74
Fax
02 553 53 82