Hoeveel bedraagt de huurpremie?

Zie: Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning?

Bij de berekening van de huurpremie houdt Wonen-Vlaanderen rekening met:

Opgelet: de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat bij het berekenen van uw huurpremie kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt.

De berekening gebeurt volgens de formule: Referentiehuurprijs (=75% van de maximale huurprijs) min Eigen bijdrage (1/55e van uw jaarinkomen). Het bedrag  kan nooit hoger zijn dan onderstaande maximumbedragen.

aantal personen ten laste01234 of meer
maximum in gemeenten zonder verhoging150175200225250
maximum in gemeenten met 10% verhoging165192,5220247,5275

Met deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoeveel uw huurpremie bedraagt.

Let op: Om de berekening te kunnen maken moet u het inkomen en het inkomensjaar van de laatste actualisatie door uw huisvestingsmaatschappij (DSHM) kennen.