Hoeveel bedraagt de huurpremie?

De huurpremie wordt berekend op basis van:

Is uw huurprijs Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u NIET woont in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent 
minder dan 385,34 euro (huurprijs gedeeld door 3) + (aantal personen ten laste x 21,82 euro). 

385,34euro of meer

 130,89 euro + (aantal personen ten laste x 21,82 euro)

 

Is uw huurprijs

Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u WEL woont in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent 
minder dan 423,87 euro(huurprijs gedeeld door 3) + (aantal personen ten laste x 24 euro).
423,87 euro of meer

 130,89 euro + (aantal personen ten laste x 21,82 euro) + 10%

Als uw huurprijs lager is dan 385,34 euro dan bedraagt de huurpremie

de huurprijs gedeeld door 3. Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 21,82 euro

Voorbeeld: u heeft 3 personen ten laste, uw huurprijs bedraagt 300 euro en u woont niet in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan 300 gedeeld door 3 = 100 euro + (3 maal 21,82 euro) =  165,46 euro per maand

Als uw huurprijs 385,34 euro of meer is dan bedraagt de huurpremie

130,89 euro. Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 21,82 euro.

Voorbeeld: u heeft 1 persoon ten laste, uw huurprijs bedraagt 550 euro en u woont niet in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan 130,89 euro + (1 x 21,82 euro)= 152,71 euro Indien u in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent woont, wordt de huurpremie verhoogd met 10 percent. Voorbeeld: u heeft 1 persoon ten laste, uw huurprijs bedraagt 680 euro en u woont in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan (130,89 euro + 21,82 euro) + 10 % = 167,98 euro.

Opgelet: de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat bij het berekenen van uw huurpremie kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt