Hoeveel bedraagt de huurpremie?

De huurpremie wordt berekend op basis van:

Is uw huurprijs Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u NIET woont in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent 
minder dan 383,88 euro (huurprijs gedeeld door 3) + (aantal personen ten laste x 21,33 euro) 
383,88 euro of meer 127,96 euro + (aantal personen ten laste x 21,33 euro) 

 

Is uw huurprijs

Berekening maandelijkse huurpremie wanneer u WEL woont in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent 
minder dan 422,25 euro(huurprijs gedeeld door 3) + (aantal personen ten laste x 21,33 euro)
422,25 euro of meer127,96 euro + (aantal personen ten laste x 21,33 euro) + 10%

Als uw huurprijs lager is dan 383,88 euro dan bedraagt de huurpremie

de huurprijs gedeeld door 3. Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 21,33 euro.

Voorbeeld: u heeft 3 personen ten laste, uw huurprijs bedraagt 300 euro en u woont niet in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan 300 gedeeld door 3 = 100 euro + (3 maal 21,33 euro) =  163,99 euro per maand

Als uw huurprijs 383,88 euro of meer is dan bedraagt de huurpremie

127,96 euro. Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met 21,33 euro.

Voorbeeld: u heeft 1 persoon ten laste, uw huurprijs bedraagt 550 euro en u woont niet in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan 127,96 euro + (1 x 21,33 euro)= 149,29 euro Indien u in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent woont, wordt de huurpremie verhoogd met 10 percent. Voorbeeld: u heeft 1 persoon ten laste, uw huurprijs bedraagt 680 euro en u woont in een centrumstad, het Vlabinvestgebied of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent. De huurpremie bedraagt dan (127,964 euro + 21,33 euro) + 10 % = 164,21 euro.

Opgelet: de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat bij het berekenen van uw huurpremie kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt