Met welke huurprijs houdt Wonen-Vlaanderen rekening bij de behandeling van mijn invulformulier?

In uw huurcontract vindt Wonen-Vlaanderen de volgende gegevens:

  • de voor- en achternaam van de huurder(s);
  • de voor- en achternaam van de verhuurder(s);
  • het adres van de huurwoning;
  • de startdatum van het huurcontract
  • de huurprijs.
  • de handtekening van huurder en verhuurder
  • de datum van ondertekening 

Voor de berekening van de huurprijs gebruikt Wonen-Vlaanderen: de startdatum van het huurcontract en de huurprijs zoals vermeld in het huurcontract. De huurprijs wordt berekend op de startdatum (de dag waarop u recht hebt op de huurpremie). Dat gebeurt door de indexering van de huurprijs in het huurcontract, volgens de indexeringsformule van de huurcalculator.