Premies Wonen West-Vlaanderen

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Email
wonen.westvlaanderen@vlaanderen.be
Telefoonnummer
1700 (gratis)