Wat gebeurt er als de controleur vaststelt dat de woning die ik huur onveilig is of niet voldoet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten?

Dan wordt de huurpremie opgeschort. De huurpremie kan opnieuw toegekend worden als u met een besluit van de burgemeester of een conformiteitsattest [1] aantoont dat de woning conform is. De uitbetaling wordt dan hervat vanaf de maand volgend op het conformiteitsonderzoek of het conformiteitsattest. U kunt ook verhuizen naar een conforme woning. U ontvangt dan een nieuw invvulformulier en Wonen-Vlaanderen stuurt een controleur om  na te gaan of uw nieuwe woning conform is.

[1] het attest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode (stelt de kwaliteit en veiligheid van de woning vast en bepaalt hoeveel personen er maximaal in de woning mogen wonen). Het attest kan door de burgemeester afgegeven worden op eigen initiatief of op verzoek.