Een woning huren

Hier vindt u een duidelijke toelichting van de regelgeving private huur (voor contracten afgesloten voor 1 januari 2019).

Opgelet: de informatie op deze pagina's is enkel van toepassing op alle huurcontracten, gesloten voor 1 januari 2019. Voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019 kunt u terecht op www.woninghuur.vlaanderen

Belangrijk om weten: huren en verhuren in tijden van corona

Op de huurmarkt is veel intermenselijk contact: bij het sluiten van de huurovereenkomst, bij de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, tijdens de huurovereenkomst en op het einde ervan. Tijdens de beperkende coronamaatregelen werd dit intermenselijk contact zo veel mogelijk vermeden: enkel indien het essentieel was, kon dit mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Naar aanleiding van de afbouw van de beperkende coronamaatregelen kunnen verschillende stappen in het verhuurproces opnieuw opgestart worden. Gedurende een overgangsfase zullen er evenwel nog strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden om een heropflakkering van COVID 19 te vermijden. Deze overgangsfase treedt in werking op 11 mei 2020. Op basis van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen de in deze nota vermelde instructies verder versoepeld worden. Lees meer op www.wonenvlaanderen.be/corona.