Vaak gestelde vragen

69 resultaten gevonden

Pagina's

Als er verhuis is na bijvoorbeeld na 3 maanden na de begeleidingsovereenkomst moet er dan 6 maanden na deze verhuis de 2e tegemoetkoming aangevraagd worden?

Het antwoord is afhankelijk van hoe lang de begeleidingsovereenkomst duurt. Stel dat in uw voorbeeld de begeleidingsovereenkomst 12 maanden duurt, kan u reeds op het einde van die 12 maanden de tegemoetkoming voor stabiele woonsituatie vragen. Stel dat de begeleidingsovereenkomst korter dan 12 maanden duurt, dan ontstaat de stabiele woonsitiuatie bij de beëindiging van de huurovereenkomst en zal u binnen de 6 maanden na de verhuis de aanvraag kunnen doen voor de stabiele woonsituatie.

 

De tweede tegemoetkoming wordt alleen toegekend nadat het OCMW op basis van een schriftelijke bevestiging van de verhuurder verklaard heeft dat de huurder zich in een stabiele woonsituatie bevindt. Wat als de verhuurder dit niet wil verklaren, terwijl de begeleidingsovereenkomst zonder fout werd uitgevoerd en er wel degelijk een stabiele woonsituatie is?

De verklaring van de verhuurder is vereist volgens het besluit om de 2e tegemoetkoming te kunnen ontvangen. zonder deze verklaring kan de 2e tegemoetkoming niet uitbetaald worden. De verhuurder verbindt er zich toe in de begeleidingsovereenkomst om deze verklaring op eerste verzoek te bezorgen aan het OCMW.

Dient de huurder of verhuurder zich aan te sluiten bij het Fonds?

Nee, het is een veralgemeend stelsel. Alle huurders komen in aanmerking.

Er wordt verwacht dat het OCMW het afbetalingsplan opvolgt. In de loop van het afbetalingsplan kan het zijn dat er geen actieve begeleiding meer nodig is. Moet het OCMW toch blijvend een maandelijkse opvolging doen van de afbetaling?

Het OCMW verbindt er zich toe de huurder te begeleiden en het afbetalingsplan op te volgen met het oog op een stabiele woonsituatie. Een minimale opvolging zal dus steeds vereist zijn.

Het FBU wil vooral preventief werken maar toch moet er een huurachterstal van 2 maanden zijn vooraleer beroep kan gedaan worden op het fonds?

Bij een huurachterstal van 1 maand is er nog geen sprake van een dreigende uithuiszetting. Eenmalig de huur vergeten betalen gebeurt wel vaker.

Het OCMW heeft 5 dagen om de eerste schijf aan de verhuurder te betalen. Vanaf wanneer begint deze termijn te lopen? Deze termijn is krap.

Het OCMW voert deze betaling uit binnen 5 werkdagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst, niet binnen 5 dagen na de beslissing van het BCSD. Het OCMW kan deze overeenkomst als laatste tekenen en op die manier de datum van ondertekening van de overeenkomst mee bepalen, zodat deze termijn haalbaar zou moeten zijn.

Hoe kan de tweede tegemoetkoming worden aangevraagd na het aflopen van de begeleidingsovereenkomst?

De aanvraag van de tegemoetkoming voor het bekomen van de stabiele woonsituatie zal tevens via het portaal kunnen aangevraagd worden.

Hoe kan ik als OCMW een aanvraag doen?

Het Fonds treedt  in werking op 1 juni 2020. Ingevolge de corona-crisis, werd beslist dat ook huurachterstallen van april en mei in aanmerking komen. Aanvragen zullen pas ingediend kunnen worden vanaf 1 juni 2020. U zal de aanvraag kunnen doen via het portaal dat vanaf 1 juni beschikbaar is. Via dit portaal kan de begeleidingsovereenkomst worden opgemaakt en vervolgens worden doorgestuurd naar het Fonds.

Hoe krijgt het OCMW toegang tot het portaal?

Dit wordt stap voor stap uitgelegd in de handleiding die op de website beschikbaar is gesteld.

Hoe lang moet de begeleidingsovereenkomst lopen?

Vanuit het Fonds worden geen voorwaarden opgelegd wat betreft de looptijd van de overeenkomst. Het OCMW is het best geplaatst om in samenspraak met de huurder en de verhuurder een haalbaar afbetalingsplan op te maken.

Pagina's