Vaak gestelde vragen

219 resultaten gevonden

Pagina's

Hoeveel betaalt u om uw huurcontract te laten opnemen in het Huurgarantiefonds?

U betaalt als verhuurder een eenmalige aansluitingsvergoeding van € 82 per huurcontract. Dit bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

Hoeveel keer kan ik de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen?

Binnen een periode van 10 jaar kan u als bewoner maximaal drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. U moet er voor zorgen dat elke nieuwe aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel. Hetzelfde geldt voor verhuurders, maar dan per huurovereenkomst.

De elf onderdelen bij de verbeteringspremie zijn:

 1. dakwerk
 2. buitenschrijnwerk
 3. gevelwerkzaamheden
 4. behandelen van optrekkend muurvocht
 5. sanitaire installatie
 6. elektrische installatie
 7. CO-veilige warmwaterproductie
 8. CO-veilige verwarmingstoestellen
 9. centrale verwarming
 10. CO-veilige rookafvoer
 11. verbouwingen om te voldoen aan de bezettingsnorm

De twee onderdelen bij de aanpassingspremie zijn:

 1. technische installaties of hulpmiddelen
 2. verbouwingen voor de toegankelijkheid

Bijvoorbeeld: u vraagt op 12 maart 2008 een verbeteringspremie aan voor het vernieuwen van het dakwerk. Op 20 februari 2009 vraagt u een aanpassingspremie aan voor het inrichten van een badkamer voor een inwonende bejaarde, wat binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen valt. Beide aanvragen worden goedgekeurd. Dat betekent dat u tot en met 11 maart 2018 nog slechts eenmaal een verbeterings- of aanpassingspremie kan aanvragen. Bovendien kan u tot en met 11 maart 2018 geen verbeteringspremie meer aanvragen voor het vernieuwen van het dakwerk, en tot en met 19 februari 2019 geen aanpassingspremie meer binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen.

Hoeveel tegemoetkoming krijg ik en gedurende hoeveel maanden?

U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden. Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand, en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening, het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald.

Als u onvrijwillig werkloos bent, kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan u gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen.

Ik ben aannemer. Mag ik aan mezelf factureren en op basis daarvan een aanvraag indienen voor een renovatiepremie in het oude stelsel?

Dit is mogelijk op voorwaarde dat aan een privé-persoon wordt gefactureerd.

Ik ben aannemer. Mag ik aan mezelf factureren en op basis daarvan een aanvraag voor een verbeteringspremie indienen?

Dit is mogelijk op voorwaarde dat de facturen aan een privé-persoon worden gefactureerd.

Ik ben alleenstaande. Enkel mijn zoon woont bij mij in. Mijn zoon heeft nog een andere woning in eigendom. Kan ik een aanvraag voor een renovatiepremie (oude stelsel) indienen?

Ja, u mag een aanvraag indienen. Er zal geen rekening worden gehouden met het inkomen en de eigendom van uw zoon. Met het inkomen en de eigendommen van ascendenten en descendenten wordt geen rekening gehouden.

Ik ben bejaard en wil de badkamer in mijn woning vernieuwen. Ik ga ervoor zorgen dat de badkamer aangepast zal zijn aan mijn noden als 65-plusser. Kan ik dit zowel aangeven als verbeteringspremie en als aanpassingspremie?

Neen, hetzelfde werk wordt niet dubbel gesubsidieerd. U zult een keuze moeten maken.

Ik ben eigenaar van twee aanpalende woningen, die ik wil renoveren tot één woning. Kan ik hiervoor een aanvraag voor een renovatiepremie in het oude stelsel indienen?

Ja, een dergelijke aanvraag wordt aanvaard, op voorwaarde dat de oppervlakte van de woonvertrekken na de samenvoeging niet groter is dan 210 m² plus 25 m² per persoon ten laste.

Ik ben Europees ambtenaar. Mijn inkomen is niet onderworpen aan de Belgische personenbelasting. Wil dit zeggen dat mijn inkomen gelijkgesteld wordt met 0 en ik automatisch voldoe aan de inkomensvoorwaarde in het oude stelsel van de renovatiepremie?

Neen. Voor ambtenaren van de Europese Unie en andere internationale organisaties geldt een weerlegbaar vermoeden dat niet aan de inkomensvoorwaarde is voldaan. U kan dit vermoeden weerleggen op basis van bewijsstukken waaruit blijkt dat wel is voldaan aan de inkomensvoorwaarde, hierbij ook rekening houdend met extralegale voordelen.

Ik ben recent gescheiden. Met welk inkomen houden jullie rekening in het oude stelsel van de renovatiepremie?

De gezinstoestand op de aanvraagdatum is bepalend. Indien u op de aanvraagdatum reeds gescheiden was, dan zal enkel rekening gehouden worden met uw aan de personenbelasting onderworpen inkomen, en niet dat van uw ex-partner.

Als op het aanslagbiljet sprake is van een huwelijkscoëfficiënt, dan zal dit steeds beschouwd worden als het inkomen van de persoon die het effectief verdiend heeft.

Pagina's