Vaak gestelde vragen

222 resultaten gevonden

Pagina's

Welke vormen van zakelijk recht geven mij het recht om de woning te bewonen?

Het zakelijk recht dat u het recht geeft om de woning te bewonen, kan betrekking hebben op:

  • volle eigendom
  • vruchtgebruik
  • erfpacht
  • recht van opstal
  • mede-eigendom
  • recht van bewoning
  • recht van gebruik

Welke warmwatertoestellen komen in aanmerking voor de verbeteringspremie?

In eerste instantie gaat het hier om (aard)gastoestellen van het type C, met gesloten verbrandingsruimte. Een dergelijk toestel komt in aanmerking binnen het onderdeel van CO-veilige warmwaterproductie.

Andere warmwatertoestellen (bijvoorbeeld een gastoestel van het type B, een toestel op stookolie, elektriciteit of zonne-energie) kunnen enkel aanvaard worden in het kader van de plaatsing of vernieuwing van een badkamer.

Pagina's