Vaak gestelde vragen

37 resultaten gevonden

Pagina's

Ik werk op dit moment als zelfstandige in hoofdberoep. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u de afgelopen 12 maanden ook als zelfstandige in hoofdberoep hebt gewerkt. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur maar ik werk nog geen jaar bij mijn huidige werkgever. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, als u in de 12 maanden voor de aanvraag hebt gewerkt. U mag in de twaalf maanden voor de aanvraag maximum tien dagen niet verbonden zijn geweest door een arbeidsovereenkomst.

Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en zit nog in mijn proefperiode. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Neen. Op het ogenblik dat u de aanvraag indient, moet u de met uw werkgever overeengekomen proef- of stageperiode reeds hebben beëindigd.

Ik werk op dit moment met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maar ik werk nog geen jaar bij mijn huidige werkgever. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u uw proef- of stageperiode hebt beëindigd én dat u voorafgaand aan uw huidige arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever of als zelfstandige gewerkt heeft. In de twaalf maanden voor de aanvraag mag u maximaal tien dagen niet verbonden zijn geweest door een arbeidsovereenkomst. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment met een vervangingsovereenkomst. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u in de 12 maanden voor de aanvraag maximum tien dagen niet verbonden bent geweest door een arbeidsovereenkomst. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment niet met een voltijdse maar met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, ook met een deeltijdse arbeidsovereenkomst komt u in aanmerking voor de verzekering. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Ik werk op dit moment via een uitzendbureau. Kom ik in aanmerking voor de verzekering?

Ja, op voorwaarde dat u in de twaalf maanden voor de aanvraag maximum tien dagen niet verbonden bent geweest door een arbeidsovereenkomst.

Komen alle leningen in aanmerking voor de verzekering?

Neen, niet alle leningen komen in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Volgende leningen komen niet in aanmerking:

  • leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden;
  • herfinanciering: het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening;
  • leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50.000 € bedraagt;
  • leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25.000 € bedraagt;
  • leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financierig van de aankoop van een bouwgrond; als de aanvraag bedoeld is voor een lening voor de grond in combinatie met een lening voor de bouwwerken binnen één kredietopening kunnen ze wel in aanmerking komen, op voorwaarde dat de eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) op de aanvraag niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden (is de eerste opname in het totale krediet toch langer dan een jaar voor de aanvraag gebeurd, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet in aanmerking);
  • overbruggingskredieten: kredieten die bedoeld zijn om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning;
  • het gedeelte van een lening dat wordt gesloten op naam van een rechtspersoon, of dat bestemd is voor een gebouw of een deel van een gebouw dat gebruikt wordt voor handels- of beroepsdoeleinden.

Mijn architect zegt dat het E-peil van mijn woning niet kan aangetoond worden omdat de bouwvergunning voor mijn woning te oud is. Klopt dit?

Dit klopt. Wanneer de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2006, is er geen verplichting om het energiepeil van de woning te laten vaststellen. Bijgevolg kan er ook geen E-peil berekend worden. In deze gevallen kan u voor nieuwbouw geen aanspraak maken op de verzekering als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt.

Mijn bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012 en mijn woning zit nog in de beginfase van de bouw. Kan het energiepeil dan wel opgevraagd worden?

Ja. De EPB-verslaggever maakt in de beginfase van de bouw een startverklaring op. Deze startverklaring is een (voorlopige) schatting van het E-peil van de woning. De startverklaring wordt door de EPB-verslaggever overgemaakt aan het Vlaams Energieagentschap.

Pagina's