Vaak gestelde vragen

37 resultaten gevonden

Pagina's

Bij welke sociale huisvestingsmaatschappij moet ik mij inschrijven 3 weken vóór ik verhuis?

Klik op deze link.

Stap 1: Voer de postcode in van de gemeente naar waar u verhuist.

Stap 2: Klik op het blokje "HUREN".

Resultaat: Voor deze gemeente ziet u dan een of meer sociale huisvestingsmaatschappijen die in uw gemeente actief zijn (domiciliemaatschappijen of DSHM). Als er meerdere zijn, hebt u de keuze bij welke u zich inschrijft.

Geldt de huurpremie ook voor mensen die op een wachtlijst van een sociaal verhuurkantoor staan?

Om in aanmerking te komen voor de huurpremie moet u als kandidaat-huurder minstens vier jaar ononderbroken ingeschreven staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar u woont (domiciliemaatschappij). Staat u alleen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning van een sociaal verhuurkantoor (SVK) dan komt u niet in aanmerking.

Huurders van een SVK die wel voldoende wachttijd hebben bij een domiciliemaatschappij komen sinds 1 mei 2020 niet meer aanmerking voor de huurpremie. Zij kunnen wel een aanvraag indienen voor een huursubsidie. Contacteer uw sociaal verhuurkantoor voor meer informatie. 

Heeft een persoon in een assistentiewoning voor bejaarden recht op de huurpremie?

Het is mogelijk dat een bejaarde persoon al zeer lang op de wachtlijst staat voor een sociale woning op het ogenblik dat een assistentiewoning (vroeger “serviceflat”) de meest aangepaste woonvorm wordt.

Wellicht is die persoon dan niet langer kandidaat-huurder voor een sociale woning. Als die persoon toch kandidaat-huurder blijft, moet hij/zij een huurovereenkomst volgens de Woninghuurwet of het Woninghuurdecreet voorleggen om in aanmerking te komen voor de huurpremie.

In een assistentiewoning wordt er geen huurovereenkomst afgesloten maar wordt er een dagprijs betaald die zowel de huur, de kosten en de verzorging omvat (vaak berekend volgens het inkomen). Dit is geen klassieke huurovereenkomst volgens de huurwetgeving. In die omstandigheden kan er geen huurpremie toegekend worden.

Hoe geef ik mijn nieuw rekeningnummer door?

U deelt iedere wijziging van uw rekeningnummer met een schriftelijk PDF icon ondertekende verklaring mee aan Wonen-Vlaanderen.
Hebt u een partner? Dan moet u beiden deze verklaring ondertekenen. Voeg ook een recto-verso kopie van uw identiteitskaart(en) toe.

Staat u onder bewindvoering of budgetbeheer, hebt u een schuldbemiddelaar? In dat geval hebben wij het akkoord van uw bewindvoerder, budgetbeheerder of schuldbemiddelaar nodig. Bezorg ons zeker ook een attest van stopzetting budgetbeheer of het vonnis van de beëindiging van de CSR.

Hoe lang kan ik de huurpremie krijgen?

U hebt recht op een huurpremie zolang u aan alle voorwaarden voldoet. Als u uw huurpremie verliest omwille van volgende redenen kunt u nooit meer de huurpremie in aanmerking komen voor de huurpremie: de schrapping van de wachtlijst bij uw sociale huisvestingsmaatschappij, een toewijzing van een sociale woning, het weigeren van of niet reageren op een aanbod van sociale woning, na verhuis niet binnen de 9 maand ingeschreven zijn bij een nieuwe sociale huisvestingsmaatschappij.

Enkel in volgende situaties kunt u opnieuw een huurpremie krijgen, als u weer aan alle voorwaarden voldoet: • als uw inkomen tijdelijk te hoog is; • als u tijdelijk in een woning woont waarvan de huurprijs hoger is dan de maximumhuurprijs, volgens de grootte van uw gezin; • als u tijdelijk in een woning woont die ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar is verklaard; • als u tijdelijk in een woning woont die niet conform is; • als u tijdelijk uw woning verlaat om een woning te betrekken die u niet huurt; • als u verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt. 

Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel bedraagt de huurpremie?

Zie: Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning?

Bij de berekening van de huurpremie houdt Wonen-Vlaanderen rekening met:

Opgelet: de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat bij het berekenen van uw huurpremie kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt.

De berekening gebeurt volgens de formule: Referentiehuurprijs (=75% van de maximale huurprijs) min Eigen bijdrage (1/55e van uw jaarinkomen). In 2022 kan dit bedrag kan nooit hoger zijn dan onderstaande maximumbedragen.

  • Is het berekende bedrag lager dan de maximumhuurpremie volgens het aantal personen ten laste? Dan ontvangt u het berekende bedrag.
  • Is het berekende bedrag hoger dan het maximumbedag volgens het aantal personen ten laste? Dan ontvangt u het maximumbedrag.
aantal personen ten laste01234 of meer
maximum in gemeenten zonder verhoging157,87184,18210,49236,80263,11
maximum in gemeenten met 10% verhoging173,66202,60231,54260,48289,42

Met deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoeveel uw huurpremie bedraagt.

Hoeveel mag de huurprijs van mijn huurwoning bedragen om in aanmerking te komen voor de huurpremie?

Voor aanvragen in 2022 mag de maandelijkse huurprijs van uw zelfstandige woning maximaal 639,78 euro bedragen.
Per persoon ten laste mag u 20% bij dit bedrag tellen tot maximaal van 50%.

Ter info: Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.

Maximale huurprijs van een zelfstandige woning
om in aanmerking te komen voor de huurpremie
Aantal personen ten lasteMaximale huurprijs 2022
0639,78
1767,74
2895,70
3 of meer959,67

In Vlabinvestgebied, in de 13 centrumsteden, in het grootstedelijk gebied Antwerpen en het grootstedelijk gebied Gent mag de maximumhuurprijs 10 % hoger liggen.
De verhoging per persoon ten laste wordt berekend op dat verhoogde bedrag.

Maximale huurprijs van een zelfstandige woning om in aanmerking te komen voor de huurpremie in gemeenten met 10% verhoging
Aantal personen ten lasteMaximale huurprijs 2022
0703,75
1844,50
2985,25
3 of meer1055,63

Opgelet: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld verbruik van gas en elektriciteit, onderhoud van gemeenschappelijke delen of huur van een garage.
Let erop dat die eventuele extra kosten duidelijk én apart in het huurcontract vermeld staan.

Ik heb een invulformulier ontvangen maar ik heb het niet onmiddellijk ingevuld. Tot wanneer kan ik de huurpremie aanvragen?

U kunt het invulformulier opsturen zolang

  • u nog op hetzelfde adres woont als vermeld op het invulformulier
  • u nog aan de voorwaarden voldoet

Het is in uw eigen belang om het invulformulier zo snel mogelijk terug te sturen. Bij de behandeling van de aanvraag, kijkt Wonen-Vlaanderen na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. U ontvangt tot maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht huurpremie. Als u het invulformulier langer dan 6 maanden laat liggen, verliest u dus een aantal maanden huurpremie.

Ik moet mij inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in mijn gemeente (domiciliemaatschappij). Wat moet ik doen met mijn inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij in een andere gemeente?

Om recht te hebben op de huurpremie moet u ingeschreven zijn bij een domiciliemaatschappij (DSHM). Dat vergroot de kans op een toewijzing van een sociale woning.

Wanneer u bent ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in een andere gemeente, omdat u bijvoorbeeld in die gemeente wilt gaan wonen, dan kunt u die inschrijving behouden. Bent u niet langer geïnteresseerd in een sociale woning in die gemeente? Dan is het beter om u van die wachtlijst te laten schrappen. Want als u een woning aangeboden krijgt die u weigert omdat u niet meer in die andere gemeente wilt wonen, dan wordt de huurpremie onherroepelijk stopgezet en komt u nooit meer in aanmerking voor de huurpremie.

Opgelet! Als u verhuist naar een andere gemeente blijft u ingeschreven in de DSHM van uw huidige gemeente tot uw inschrijving in uw nieuwe DSHM in orde is.

Ik ontvang al een huursubsidie. Kan ik daarbij ook nog de huurpremie ontvangen?

Nee, u kunt de huursubsidie en de huurpremie niet samen krijgen. Toch kunt u de huurpremie aanvragen. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt voor de huurpremie. Als u in aanmerking komt voor de huurpremie moeten we de huursubsidie stopzetten en overschakelen naar de huurpremie. 

U kunt de huursubsidie en de huurpremie niet
samen krijgen. Toch kunt u de huurpremie aanvragen. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt
voor de huurpremie. Als u in aanmerking komt voor de huurpremie moeten we de huursubsidie
stopzetten en overschakelen naar de huurpremie.
U kunt de huursubsidie en de huurpremie niet
samen krijgen. Toch kunt u de huurpremie aanvragen. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt
voor de huurpremie. Als u in aanmerking komt voor de huurpremie moeten we de huursubsidie
stopzetten en overschakelen naar de huurpremie.
U kunt de huursubsidie en de huurpremie niet
samen krijgen. Toch kunt u de huurpremie aanvragen. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt
voor de huurpremie. Als u in aanmerking komt voor de huurpremie moeten we de huursubsidie
stopzetten en overschakelen naar de huurpremie.

Pagina's