Vaak gestelde vragen

38 resultaten gevonden

Pagina's

Bij welke sociale huisvestingsmaatschappij moet ik mij inschrijven 3 weken vóór ik verhuis?

In welke SHM moet u zich inschrijven om in aanmerking te komen voor de huurpremie

Zoek in de de kolom "Gemeente waarnaar u verhuist" naar uw gemeente. Naast uw gemeente ziet u een of meer sociale huisvestingsmaatschappijen ( DSHM's) die in uw gemeente actief zijn. Als er meerdere zijn, hebt u de keuze bij welke u zich inschrijft.

Geldt de huurpremie ook voor mensen die op een wachtlijst van een sociaal verhuurkantoor staan?

Mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning van een sociaal verhuurkantoor (SVK) en vier jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een domiciliemaatschappij kunnen in aanmerking komen voor de huurpremie.
 

Opgelet! Vanaf 1 mei 2020 worden SVK-huurders uitgesloten van de huurpremie, zij kunnen enkel nog in aanmerking komen voor de huursubsidie. SVK-huurders die momenteel nog een huurpremie ontvangen schakelen vanaf 1 mei 2020 automatisch over naar de huursubsidie.

Heeft een persoon in een assistentiewoning voor bejaarden recht op de huurpremie?

Het is mogelijk dat een bejaarde persoon al zeer lang op de wachtlijst staat voor een sociale woning op het ogenblik dat een assistentiewoning (vroeger “serviceflat”) de meest aangepaste woonvorm wordt.

Wellicht is die persoon dan niet langer kandidaat-huurder voor een sociale woning. Als die persoon toch kandidaat-huurder blijft, moet er een huurovereenkomst zijn om in aanmerking te komen voor de huurpremie.

In een assistentiewoning wordt er geen huurovereenkomst afgesloten maar wordt er een dagprijs betaald die zowel de huur, de kosten en de verzorging omvat (vaak berekend volgens het inkomen) en is er geen klassieke huurovereenkomst volgens de huurwetgeving. In die omstandigheden kan er geen huurpremie toegekend worden.

Hoe geef ik mijn nieuw rekeningnummer door?

U deelt iedere wijziging van uw rekeningnummer met een schriftelijk PDF icon ondertekende verklaring mee aan Wonen-Vlaanderen.
Als u een partner hebt, moet u beiden deze verklaring ondertekenen.

Hoe lang kan ik de huurpremie krijgen?

U hebt recht op een huurpremie zolang de huurpremie bestaat en u aan alle voorwaarden voldoet. Als u uw huurpremie verliest omdat u niet meer aan de voorwaarden voldoet, kunt u normaal nooit meer de huurpremie ontvangen. Enkel in volgende situaties kunt u later opnieuw een huurpremie krijgen, als u weer aan alle voorwaarden voldoet: • als uw inkomen tijdelijk te hoog is; • als u tijdelijk in een woning woont waarvan de huurprijs hoger is dan de maximumhuurprijs, volgens de grootte van uw gezin; • als u tijdelijk in een woning woont die ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar is verklaard; • als u tijdelijk in een woning woont die niet conform is; • als u tijdelijk uw woning verlaat om een woning te betrekken die u niet huurt; • als u verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt. Voor meer informatie zie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huurpremie-aanvragen-vanaf-1-mei-2019

Hoeveel bedraagt de huurpremie?

Zie: Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning?

Bij de berekening van de huurpremie houdt Wonen-Vlaanderen rekening met:

Opgelet: de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat bij het berekenen van uw huurpremie kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt.

De berekening gebeurt volgens de formule: Referentiehuurprijs (=75% van de maximale huurprijs) min Eigen bijdrage (1/55e van uw jaarinkomen). Het bedrag  kan nooit hoger zijn dan onderstaande maximumbedragen.

aantal personen ten laste01234 of meer
maximum in gemeenten zonder verhoging151176,17201,34226,51251,68
maximum in gemeenten met 10% verhoging166,10193,78221,46249,14276,82

Met deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoeveel uw huurpremie bedraagt.

Let op: Om de berekening te kunnen maken moet u het inkomen en het inkomensjaar van de laatste actualisatie door uw huisvestingsmaatschappij (DSHM) kennen.

Hoeveel mag de huurprijs van mijn huurwoning bedragen om in aanmerking te komen voor de huurpremie?

Voor aanvragen in 2020 mag de maandelijkse huurprijs van uw zelfstandige woning maximaal 611,93 euro bedragen.
Per persoon ten laste mag u 20% bij dat bedrag tellen tot een maximale verhoging van 50%.

Ter info: Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.

Maximale huurprijs van een zelfstandige woning
om in aanmerking te komen voor de huurprermie
Aantal personen ten lasteMaximale huurprijs 2020
0611,93
1734,32
2856,71
3 of meer917,90

In Vlabinvestgebied, in de 13 centrumsteden, in het grootstedelijk gebied Antwerpen en het grootstedelijk gebied Gent mag de maximumhuurprijs 10 % hoger liggen.
De verhoging per persoon ten laste wordt berekend op dat verhoogde bedrag.

Maximale huurprijs van een zelfstandige woning om in aanmerking te komen voor de huurprermie in gemeenten met 10% verhoging
Aantal personen ten lasteMaximale huurprijs 2020
0673,12
1807,75
2942,38
3 of meer1009,68

Opgelet: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld verbruik van gas en elektriciteit, onderhoud van gemeenschappelijke delen of huur van een garage.
Let er dus op dat die eventuele extra kosten apart in het huurcontract staan.

Ik heb een invulformulier ontvangen maar ik heb het niet onmiddellijk ingevuld. Tot wanneer kan ik de huurpremie aanvragen?

In principe kunt u het invulformulier blijven opsturen zolang

  • u nog op hetzelfde adres woont als vermeld op het invulformulier
  • u nog aan de voorwaarden voldoet
  • de huurpremie bestaat.

Het is in uw eigen belang om het invulformulier zo snel mogelijk terug te sturen. Bij de behandeling van de aanvraag, kijkt Wonen-Vlaanderen na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. U ontvangt tot maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht huurpremie. Als u het invulformulier langer dan 6 maanden liet liggen, verliest u dus een aantal maanden huurpremie.

Ik moet mij inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in mijn gemeente (domiciliemaatschappij). Wat moet ik doen met mijn inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij in een andere gemeente?

Om recht te hebben op de huurpremie moet u ingeschreven zijn bij een domiciliemaatschappij (DSHM). Dat vergroot de kans op een toewijzing van een sociale woning.

Wanneer u bent ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in een andere gemeente, omdat u bijvoorbeeld in die gemeente wilt gaan wonen, dan kunt u die inschrijving behouden. Bent u niet langer geïnteresseerd in een sociale woning in die gemeente? Dan is het beter om u daar van de wachtlijst te laten schrappen. Want als u een woning aangeboden krijgt die u weigert omdat u bij nader inzien niet meer in die andere gemeente wilt wonen, dan wordt de huurpremie onherroepelijk stopgezet en komt u nooit meer in aanmerking voor de huurpremie.

Opgelet! Als u verhuist naar een andere gemeente blijft u ingeschreven in de DSHM van uw huidige gemeente tot uw inschrijving in uw nieuwe DSHM in orde is.

Ik ontvang al een huursubsidie. Kan ik daarbij ook nog de huurpremie ontvangen?

Nee, beide premies combineren is niet mogelijk. Wonen-Vlaanderen controleert wel of uw huursubsidie kan overgaan in een huurpremie:

  • Als u een huursubsidie ontvangt volgens het oude stelsel (2007- 1/5/2014, dossiernummer of kenmerk beginnend met 46/): de huurpremie wordt slechts ingesteld als het bedrag van de huurpremie hoger is dan de huursubsidie;
  • Als u een huursubsidie ontvangt volgens het nieuwere stelsel (vanaf 1/5/2014, dossiernummer of kenmerk beginnend met NHS-): zodra uw aanvraag huurpremie is goedgekeurd zal de maandelijks uitbetaling van de huursubsidie vervangen worden door de maandelijkse uitbetaling van de huurpremie.

Pagina's