Vaak gestelde vragen

38 resultaten gevonden

Pagina's

Wat gebeurt er als de controleur vaststelt dat de woning die u huurt onveilig is of niet voldoende comfort biedt?

Dan krijgt u negen maanden (en in het eerste jaar na toekenning van de huurpremie zelfs een jaar) de tijd om de woning in orde te laten brengen door uw verhuurder of te verhuizen naar een woning die wél in orde is. Wordt de woning binnen die periode niet in orde gebracht of verhuist u in die periode niet naar een geschikte woning dan wordt de huurpremie opgeschort tot de woning wel in orde is of u wel bent verhuisd naar een woning die in orde is.

Ook kan de controleur een procedure voor ongeschikte en/of onbewoonbare woningen opstarten. Als uw verhuurder de mankementen aan de woning niet snel oplost, kan hij daarvoor worden beboet maar kan u worden verplicht te verhuizen.

Wat gebeurt er met de huurpremie als je een aanbod van een sociale woning weigert?

Vanaf het ogenblik dat u een huurpremie ontvangt en u weigert een (eerste) aanbod van een gepaste sociale woning wordt de huurpremie onherroepelijk stopgezet.

Dit betekent niet dat u niet langer op de wachtlijst voor een sociale woning kunt staan. Maar ook bij uw sociale huisvestingsmaatschappij is men strenger geworden. Een schrapping van de wachtlijst kan al bij de weigering van het tweede aanbod van een gepaste sociale woning.

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Wat komt de controleur van Wonen-Vlaanderen bij u thuis doen?

De controleur van Wonen-Vlaanderen komt kijken wanneer u de huurpremie ontvangt of de huurwoning die u huurt veilig genoeg is en het vereiste minimumcomfort biedt. Dat is een vereiste om de huurpremie te kunnen blijven ontvangen. Er zal altijd op voorhand een afspraak worden gemaakt.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

. Meld uw nieuw adres onmiddellijk bij de gemeente.

. Bezorg uw nieuw adres aan de sociale huisvestingsmaatschappij(en) waar u bent ingeschreven.

. Let op de maximum toegelaten huurprijs.

. Verhuist u naar een andere gemeente waar uw sociale huisvestingsmaatschappij niet werkzaam is? Dan moet u zich onmiddellijk inschrijven bij een huisvestingsmaatschappij die wel werkzaam is in de nieuwe gemeente. U moet binnen de 3 maanden na uw verhuisdatum ingeschreven zijn bij de nieuwe huisvestingsmaatschappij.

Wat moet u doen als u een invulformulier voor een huurpremie heeft ontvangen maar intussen samenwoont.

U staat bij een SHM op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. U moet aan uw SHM steeds de gezinssituatie doorgeven waarmee u in een sociale huurwoning wilt gaan wonen. Anders wordt u binnenkort door uw SHM misschien een studio aangeboden terwijl u met uw nieuwe gezinssituatie misschien een woning met drie slaapkamers nodig heeft.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u de huurpremie ontvangt en u een aanbod van een sociale huurwoning weigert u op dat ogenblik de huurpremie niet langer zult ontvangen en nooit meer in aanmerking komt voor de huurpremie. Houdt u er ook rekening mee dat de huurpremie zal worden teruggevorderd wanneer u deze heeft verkregen op basis van foutieve gegevens. Geef uw SHM dus steeds zo snel mogelijk uw nieuwe gezinssituatie door.

Wat moet u doen om de huurpremie te behouden?

Om de premie te behouden, moet u het volgende doen:

1) Zorg ervoor dat uw gegevens bij uw DSHM correct zijn.

Dit doet u:

  • door de brieven te beantwoorden die (twee)jaarlijks door de sociale huisvestingsmaatschappijen worden verstuurd met de vraag uw gegevens te bevestigen.
  • de wijzigingen in het gezin (geboorte, sterfte, scheiding,…) te melden aan uw DSHM
  • ingeschreven te blijven in een DSHM
  • geen gepast aanbod van een sociale woning te weigeren.

Wat moet u doen om de huurpremie niet te verliezen? 1) Meld uw SHM een echtscheiding, een geboorte, een overlijden,... 2) beantwoord brieven met vragen van uw SHM 3) laat Wonen-Vlaanderen uw woning controleren 4) volg de verhuisinstructies

2) Wanneer u verhuist:

  • blijft u ingeschreven in de DSHM van uw huidige gemeente tot uw inschrijving in uw nieuwe DSHM in orde is
  • moet u zich inschrijven bij uw nieuwe DSHM TEN LAATSTE 3 WEKEN VOOR U VERHUIST. Deze inschrijving moet definitief in orde zijn binnen de 3 maanden na uw verhuisdatum.
  • moet de huurprijs van uw woning na elke verhuis onder de maximumhuurprijs blijven vallen. moet de woning die u huurt conform zijn.

 

We ontvangen huurpremie en gaan scheiden. Wat moeten we doen?

Laat uw kandidatendossier bij de sociale huisvestingsmaatschappij(en) waar u bent ingeschreven opsplitsen. De partner die verhuist, dient zijn adreswijziging zo snel mogelijk door te geven bij de gemeente.

Pagina's