Vaak gestelde vragen

38 resultaten gevonden

Pagina's

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

Beide tegemoetkomingen geven financiële steun aan wie met een beperkt inkomen een woning huurt op de private huurmarkt.

De huursubsidie kunt u alleen krijgen als u verhuist van een woning van slechte kwaliteit (een “niet conforme woning”) naar een conforme en aangepaste woning, en voldoet  aan de voorwaarden voor de huursubsidie.

De huurpremie kunt u krijgen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning, en voldoet aan de voorwaarden voor de huurpremie.

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van Wonen-Vlaanderen?

Van zodra alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn in uw aanvraag neemt Wonen-Vlaanderen binnen drie maanden en tien dagen een beslissing. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing dan kunt u beroep aantekenen. Dat doet u met een schrijven naar de administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.

Wat komt de controleur van Wonen-Vlaanderen bij mij thuis doen?

Wanneer u een huurpremie ontvangt, kan een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen ter plaatse komen kijken of uw huurwoning veilig genoeg is en de vereiste minimumkwaliteit biedt. Hiervoor zal altijd op voorhand een afspraak worden gemaakt

Wat moet ik doen als ik een invulformulier voor een huurpremie heb ontvangen maar intussen samenwoon?

U staat bij een sociale huisvestingsmaatschappij ( SHM ) op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. U moet aan uw SHM steeds de gezinssituatie doorgeven waarmee u in een sociale huurwoning wilt gaan wonen. Anders wordt u binnenkort door uw SHM misschien een kleinere woning aangeboden terwijl u in uw nieuwe gezinssituatie een grotere nodig heeft. Houdt er rekening mee dat wanneer u de huurpremie ontvangt en u een aanbod van een sociale huurwoning weigert, u op dat ogenblik de huurpremie niet langer zult ontvangen en nooit meer in aanmerking komt voor de huurpremie. Houdt er ook rekening mee dat de huurpremie wordt teruggevorderd als u deze heeft verkregen op basis van foutieve gegevens. Geef aan uw SHM dus altijd zo snel mogelijk uw nieuwe gezinssituatie door.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

 • Meld onmiddellijk uw nieuw adres bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waarnaar u verhuist.
 • Bezorg uw nieuw adres aan de sociale huisvestingsmaatschappij(en) waar u bent ingeschreven.

 • Let op de maximum toegelaten huurprijs.

 • Verhuist u naar een andere gemeente waar uw huidige sociale huisvestingsmaatschappij niet werkzaam is? Schrijf u dan onmiddellijk in bij een huisvestingsmaatschappij die wel werkzaam is in de nieuwe gemeente. U moet binnen de 9 maanden na uw verhuisdatum ingeschreven zijn bij de nieuwe huisvestingsmaatschappij.

Wat moet ik doen om de huurpremie te behouden?

Om de premie te behouden, moet u het volgende doen:

 1. Zorg ervoor dat uw gegevens bij uw sociale huisvestingsmaatschappij ( DSHM ) correct zijn. Dat doet u door:
 • tijdig en correct de brieven te beantwoorden die (twee)jaarlijks door de sociale huisvestingsmaatschappijen worden verstuurd met de vraag uw gegevens te bevestigen;
 • wijzigingen in uw gezin (geboorte, sterfte, scheiding,…) tijdig te melden aan uw DSHM;
 • ingeschreven te blijven in een domiciliemaatschappij, een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in de gemeente waar u woont;
 • geen gepast aanbod van een sociale woning te weigeren.

Wat moet u doen om de huurpremie niet te verliezen? 1) Meld uw SHM een echtscheiding, een geboorte, een overlijden,... 2) beantwoord brieven met vragen van uw SHM 3) laat Wonen-Vlaanderen uw woning controleren 4) volg de verhuisinstructies

 1.  Bij een verhuis moet u erop letten dat:
 • als u verhuist naar een andere gemeente u blijft ingeschreven in de DSHM van uw huidige gemeente tot uw inschrijving in uw nieuwe DSHM in orde is;
 • als u verhuist naar een andere gemeente u zich moet inschrijven bij uw nieuwe DSHM TEN LAATSTE 3 WEKEN VOOR U VERHUIST. Deze inschrijving moet definitief in orde zijn binnen de 9 maanden na uw verhuisdatum;
 • de huurprijs van uw nieuwe woning onder de maximale huurprijs blijft en dat de nieuwe woning die u huurt conform is.

We ontvangen huurpremie en gaan scheiden. Wat moeten we doen?

Laat uw kandidatendossier bij de sociale huisvestingsmaatschappij(en) waar u bent ingeschreven opsplitsen.
De partner die verhuist, dient zijn adreswijziging zo snel mogelijk door te geven bij de gemeente.
De persoon die na de opsplitsing van het dossier nog steeds voldoet aan alle voorwaarden voor de huurpremie zal deze verder blijven ontvangen.
De ex-partner kan opnieuw doorkomen als potentieel rechthebbende als hij/zij aan de voorwaarden van de huurpremie voldoet.

Wordt er bij de berekening van mijn huurpremie rekening gehouden met een ongeboren kindje?

Nee. Als er een nieuw gezinslid op komst is, deelt u dat best mee aan uw sociale huisvestingsmaatschappij. De SHM kan daarmee dan rekening houden om u een gepaste woning te kunnen aanbieden. Na de aangifte van de geboorte bij de gemeente (en de opname van de gegevens in het rijksregister) kan de sociale huisvestingsmaatschappij de gezinssamenstelling aanpassen in het kandidatenregister. Pas dan wordt de baby beschouwd als een persoon ten laste en kan hiermee rekening worden gehouden bij de jaarlijkse herberekening van de huurpremie. U hoeft dat niet zelf niet te melden aan Wonen-Vlaanderen. Bij de jaarlijkse herberekening vraagt Wonen-Vlaanderen uw actuele gezinssituatie op via het rijksregister. Bij elke herberekening ontvangt u een brief met het bedrag van de huurpremie dat u in het volgend jaar zult ontvangen of zolang u aan alle voorwaarden voldoet.

Pagina's