Vaak gestelde vragen

61 resultaten gevonden

Pagina's

Enkel het buitendakse gedeelte van de schouw wordt hervoegd. Komt dit in aanmerking voor de verbeteringspremie?

Buitendakse schouwherstellingen komen in aanmerking als ze kaderen binnen een volledige sanering van het rookkanaal. Als dat niet het geval is, kan het hervoegen van het buitendakse gedeelte van de schouw enkel nog meegenomen worden als dakwerk.

Enkel het glas van mijn ramen is vervangen. Komt dit in aanmerking voor de verbeteringspremie?

Neen. De ramen moeten in hun geheel vernieuwd worden. Enkel het glas vernieuwen volstaat niet.

Geeft de uitbetaling van een verbeteringspremie aanleiding tot een stijging van het kadastraal inkomen van mijn woning?

Wonen-Vlaanderen berekent enkel de verbeteringspremie waarop u aanspraak maakt, en gaat niet na of de werken die u heeft uitgevoerd een invloed hebben op het kadastraal inkomen van uw woning. Wonen-Vlaanderen geeft evenmin spontaan gegevens over door u uitgevoerde werkzaamheden door aan het kadaster. Het doorgeven van gegevens gebeurt enkel als een belastingadministratie hiertoe een specifiek verzoekschrift indient bij Wonen-Vlaanderen, aangezien Wonen-Vlaanderen in dat geval wettelijk verplicht is de gevraagde informatie te verstrekken.

Als u verbouwingswerken heeft uitgevoerd, dan moet u dit zelf binnen de dertig dagen na de voltooiing van de werken melden aan het controlekantoor van het kadaster.

Hoeveel keer kan ik de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen?

Binnen een periode van 10 jaar kan u als bewoner maximaal drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. U moet er voor zorgen dat elke nieuwe aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel. Hetzelfde geldt voor verhuurders, maar dan per huurovereenkomst.

De elf onderdelen bij de verbeteringspremie zijn:

 1. dakwerk
 2. buitenschrijnwerk
 3. gevelwerkzaamheden
 4. behandelen van optrekkend muurvocht
 5. sanitaire installatie
 6. elektrische installatie
 7. CO-veilige warmwaterproductie
 8. CO-veilige verwarmingstoestellen
 9. centrale verwarming
 10. CO-veilige rookafvoer
 11. verbouwingen om te voldoen aan de bezettingsnorm

De twee onderdelen bij de aanpassingspremie zijn:

 1. technische installaties of hulpmiddelen
 2. verbouwingen voor de toegankelijkheid

Bijvoorbeeld: u vraagt op 12 maart 2008 een verbeteringspremie aan voor het vernieuwen van het dakwerk. Op 20 februari 2009 vraagt u een aanpassingspremie aan voor het inrichten van een badkamer voor een inwonende bejaarde, wat binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen valt. Beide aanvragen worden goedgekeurd. Dat betekent dat u tot en met 11 maart 2018 nog slechts eenmaal een verbeterings- of aanpassingspremie kan aanvragen. Bovendien kan u tot en met 11 maart 2018 geen verbeteringspremie meer aanvragen voor het vernieuwen van het dakwerk, en tot en met 19 februari 2019 geen aanpassingspremie meer binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen.

Ik ben aannemer. Mag ik aan mezelf factureren en op basis daarvan een aanvraag voor een verbeteringspremie indienen?

Dit is mogelijk op voorwaarde dat de facturen aan een privé-persoon worden gefactureerd.

Ik ben bejaard en wil de badkamer in mijn woning vernieuwen. Ik ga ervoor zorgen dat de badkamer aangepast zal zijn aan mijn noden als 65-plusser. Kan ik dit zowel aangeven als verbeteringspremie en als aanpassingspremie?

Neen, hetzelfde werk wordt niet dubbel gesubsidieerd. U zult een keuze moeten maken.

Ik ben recent gescheiden. Met welk inkomen houden jullie rekening in het oude stelsel van de renovatiepremie?

De gezinstoestand op de aanvraagdatum is bepalend. Indien u op de aanvraagdatum reeds gescheiden was, dan zal enkel rekening gehouden worden met uw aan de personenbelasting onderworpen inkomen, en niet dat van uw ex-partner.

Als op het aanslagbiljet sprake is van een huwelijkscoëfficiënt, dan zal dit steeds beschouwd worden als het inkomen van de persoon die het effectief verdiend heeft.

Ik heb de naakte eigendom van de woning waarvoor ik de verbeteringspremie wil aanvragen. Volstaat dit?

Naakte eigendom is wel een zakelijk recht, maar niet van die aard dat het u het recht geeft om de woning te bewonen. Als u enkel de naakte eigendom heeft van de woning waarvoor u verbeteringspremie aanvraagt, zal deze aanvraag geweigerd worden.

Een mogelijke oplossing in dit geval is een recht van bewoning vragen aan de vruchtgebruiker.

Ik heb een centrale verwarmingsketel met leidingen laten plaatsen voor een bedrag van meer dan 2.000 euro. Ik heb echter niet de verbeteringspremie van 1.000 euro voor de installatie van een centrale verwarming gekregen. In de plaats daarvan krijg ik slec

Om de verbeteringspremie van 1.000 euro voor de centrale verwarming te kunnen ontvangen, moet niet alleen een centrale verwarmingsketel geplaatst worden, maar ook verdeelleidingen naar en verwarmingslichamen in alle woon-, kook- en slaapvertrekken en alle sanitaire lokalen. In uw geval werden er geen radiatoren geplaatst. Daarom valt u terug op de premie van 250 euro voor Co-veilige verwarmingstoestellen.

Ik heb een verbeteringspremie van 1.000 euro gevraagd voor het installeren van een centrale verwarming. Ik ontvang echter slechts 250 euro. Klopt dit?

Als u naast het plaatsen van de centraleverwarmingsketel niet zorgt voor verdeelleidingen naar en radiatoren in alle woon-, kook- en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen, dan valt u terug op de verbeteringspremie voor het plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel. Deze bedraagt 250 euro.

Pagina's