Vaak gestelde vragen

18 resultaten gevonden

Pagina's

Een huurder die werkloos of ziek is en waarvoor het huurgarantiefonds tijdelijk de huur betaalt, blijft wel met hetzelfde betalingsprobleem zitten voor de komende maanden. Kan de vrederechter dan beslissen of het huurgarantiefonds langer tussenkomt?

Neen, het huurgarantiefonds biedt de huurders natuurlijk ademruimte om hun zaken financieel op orde te krijgen.

Geldt het huurgarantiefonds enkel voor nieuw af te sluiten huurcontracten of kunnen eigenaars met lopende huurcontracten zich ook aansluiten?

Het huurgarantiefonds geldt enkel voor nieuw af te sluiten contracten. U dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.

(reden: om mogelijke misbruiken te vermijden, gaat het enkel om nieuwe huurcontracten. Anders zouden verhuurders zich kunnen aansluiten op het moment dat de huurder een huurachterstal heeft..)

Hoe kunt u zich aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

U kunt het invulformulier online invullen. Daar voegt u een scan van het geregistreerde* huurcontract bij.

U kunt het aanvraagformulier tot aansluiting ook afdrukken en invullen. Achter het bijlageblad voegt u de kopie van de geregistreerde* huurovereenkomst bij.

Stuur uw aanvraag samen met de kopie van het geregistreerde* huurcontract naar Wonen-Vlaanderen op het adres bovenaan het invulformulier. 

*Doe de aanvraag tot aansluiting ook wanneer u niet over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt. Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst mee. Later zal u worden gevraagd uw dossier aan te vullen.

Hoe wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds behandeld?

Zodra het Huurgarantiefonds uw aanvraag ontvangen heeft, heeft het Fonds 15 werkdagen om na te gaan of uw aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, krijgt u binnen 15 werkdagen een vraag om uw aanvraag aan te vullen. Dat moet gebeuren binnen vier maanden vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst.

Als uw aanvraag binnen die tijd volledig is, heeft het Huurgarantiefonds vanaf dan drie maanden om ze te behandelen. Als uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u een vraag om binnen de maand de aansluitingsvergoeding te betalen. Bij de ontvangst van uw betaling, bent u aangesloten bij het Huurgarantiefonds. Hiervan krijgt u een attest ter bevestiging. Bewaar dit zorgvuldig! Bij een vordering voor de vrederechter hebt u dit attest nodig.

Hoeveel betaalt u om uw huurcontract te laten opnemen in het Huurgarantiefonds?

U betaalt als verhuurder een eenmalige aansluitingsvergoeding van € 82 per huurcontract. Dit bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

Kan een huurder afdwingen dat een eigenaar toetreedt tot het Huurgarantiefonds?

Neen, hij kan het natuurlijk wel voorstellen.

Kan een verhuurder meermaals in de loop van een huurcontract een beroep doen op het huurgarantiefonds?

Neen, slechts 1 maal

Tot wanneer kunt u zich aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

Het huurcontract moet in het Huurgarantiefonds zijn opgenomen binnen twee maanden na ondertekening van het contract.

U kunt dus niet wachten tot uw huurder nalaat te betalen om u aan te sluiten.

U bent aangesloten bij het Huurgarantiefonds en uw huurder betaalt zijn huur niet: wat nu?

U bent een voorlopige bewindvoerder of gerechtelijk raadsman en u wilt een huurovereenkomst aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

Voeg bij de aanvraag het vonnis waarbij u bent aangesteld als lasthebber van de onbekwame.

Pagina's