Vaak gestelde vragen

2 resultaten gevonden

Wat moeten gemeenten doen om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten?

Gemeenten waarvan de BSO-teller in het Projectportaal van de VMSW op nul staat, komen in aanmerking voor een sociaal woonbeleidsconvenant. De VMSW lanceert tweemaal per jaar een oproep waar de gemeenten kunnen laten weten dat zij een convenant willen sluiten.

Meer informatie vind je elders op deze site.

Welke gerealiseerde sociale huurwoningen tellen mee in functie van de voortgangstoets?

De netto-toename van sociale huurwoningen sinds 1/1/2008 tot en met 31/12 van het jaar dat het jaar van de voortgangstoets voorafgaat. Netto-toename betekent dat men de nieuwe sociale huurwoningen optelt en de gesloopte en verkochte sociale huurwoningen daarvan aftrekt.

  • sociale huurwoningen (ook leegstaande sociale huurwoningen) in eigendom of beheer van de VMSW, SHM, SVK of een lokaal bestuur (gemeente, OCMW, samenwerkingsverband),
  • Vlabinvest-huurwoningen,
  • huurwoningen in eigendom of beheer van het VWF,
  • woningen die een lokaal bestuur die vrijwillig verhuurt volgens het Kaderbesluit Sociale Huur.

Indien een gemeente hiermee het groeipad niet volgt, telt Wonen-Vlaanderen ook de sociale huurwoningen en de Vlabinvest-huurwoningen die in uitvoering zijn of die op de meerjarenplanning of de kortetermijnplanning staan van de programmatie van sociale woonprojecten. In dit geval vergelijkt Wonen-Vlaanderen de cijfers niet met het groeipad op zich, maar met het groeipad plus 20%.