Vaak gestelde vragen

4 resultaten gevonden

Wanneer kan ik de overkoepelende renovatiepremie aanvragen?

Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse regering definitief beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan. De principes zijn toegelicht in deze samenvatting.

Een ministerieel besluit zal verder verduidelijken welke werken in aanmerking komen.

Wanneer wordt mijn premie uitbetaald?

Wonen-Vlaanderen zal uw premie definitief goedkeuren en uitbetalen binnen 12 maanden na de aanvraagdatum van uw dossier.
U ontvangt rond de datum van uitbetaling nog een brief met de definitieve goedkeuring van de renovatiepremie.

Wat als ik na acht maanden nog geen beslissing ontvangen heb?

Normaal behandelt het agentschap Wonen-Vlaanderen alle aanvragen renovatiepremie binnen acht maanden.
Door de grote toevloed van aanvragen lopen sommige dossiers vertragingen op. Het kan dus zijn dat uw aanvraag niet binnen de voorziene termijn zal zijn afgehandeld.
Als u in dit geval bent, zullen we u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. In de brief zullen we u de vermoedelijke datum van beslissing meedelen.
Het is niet nodig beroep aan te tekenen tegen de vertraging. We doen er alles aan om zo snel mogelijk de achterstand weg te werken.
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Overheid.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag voor de renovatiepremie heb ingediend?

Wonen-Vlaanderen zal u binnen de maand een ontvangstmelding versturen waarin uw dossiernummer en uw dossierbehandelaar wordt meegedeeld. Indien er documenten ontbreken in uw dossier en u die nog moet bezorgen zal Wonen-Vlaanderen deze bij u opvragen.

Binnen een termijn van acht maanden na de aanvraag bezorgt Wonen-vlaanderen normaal ofwel een overzicht van de facturen die in aanmerking worden genomen ofwel een beslissing tot weigering van de tegemoetkoming. Indien u niet akkoord gaat met dit voorstel of de beslissing tot weigering kan u in beroep gaan. Indien u binnen een termijn van acht maanden geen overzicht of beslissing tot weigering heeft ontvangen, kan u eveneens bij Wonen-Vlaanderen beroep aantekenen. Wonen-Vlaanderen doet er alles aan om zo snel mogelijk de achterstand weg te werken.

Als u akkoord gaat met het overzicht van de facturen hoeft u niets te doen. Wonen-Vlaanderen zal dan uw renovatiepremie defintief goedkeuren en uitbetalen binnen 12 maanden na de aanvraagdatum van uw dossier. U ontvangt rond de datum van uitbetaling nog een brief met de definitieve goedkeuring van de renovatiepremie.