grond- en pandenbeleid

Contact

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen:
-register onbebouwde percelen en berekening oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
-activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden/kavels

Adres: 
Helpdesk decreet grond- en pandenbeleid - Antwerpen
Telefoonnummer: 

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen:
-register onbebouwde percelen en berekening oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
-activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden/kavels

Adres: 
Helpdesk Decreet grond- en pandenbeleid - Limburg
Telefoonnummer: 

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen:
-register onbebouwde percelen en berekening oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
-activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden/kavels

Adres: 
Helpdesk Decreet grond- en pandenbeleid - Oost-Vlaanderen
Telefoonnummer: 

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen:
-register onbebouwde percelen en berekening oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
-activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden/kavels

Adres: 
Helpdesk Decreet grond- en pandenbeleid - Vlaams-Brabant
Telefoonnummer: 

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen:
-register onbebouwde percelen en berekening oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
-activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden/kavels

Adres: 
Helpdesk Decreet grond- en pandenbeleid - West-Vlaanderen
Telefoonnummer: 

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen
4.1 lokale grond- en pandenbeleidsplanning
4.4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel
4.6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels
4.7 sociale lasten en...

Adres: 
Helpdesk Decreet grond- en pandenbeleid - Wonen Antwerpen

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen
4.1 lokale grond- en pandenbeleidsplanning
4.4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel
4.6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels
4.7 sociale lasten en...

Adres: 
Helpdesk Decreet grond- en pandenbeleid - Wonen Limburg
Telefoonnummer: 

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen
4.1 lokale grond- en pandenbeleidsplanning
4.4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel
4.6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels
4.7 sociale lasten en...

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen
4.1 lokale grond- en pandenbeleidsplanning
4.4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel
4.6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels
4.7 sociale lasten en...

Adres: 
Helpdesk Decreet grond- en pandenbeleid - Wonen Vlaams-Brabant

Indien u vragen hebt in verband met de onderdelen
4.1 lokale grond- en pandenbeleidsplanning
4.4 spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel
4.6 gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels
4.7 sociale lasten en...