Aanbod bescheiden woningen realiseren (samen met SHM's) : hoe en waarom?

Bij de invoering van het decreet grond- en pandenbeleid in 2009 werd naast het reeds bestaande sociaal woonaanbod een nieuwe categorie van betaalbaar wonen gecreëerd, nl. het bescheiden woonaanbod. 

Woningen en kavels zijn bescheiden als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. kavels met een oppervlakte van ten hoogte 500 m²
  2. eengezinswoningen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³
  3. overige woningen met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50 m³ voor woningen met drie of meer slaapkamers.

De Vlaamse Regering engageerde zich om 6.000 bescheiden woningen te realiseren in de periode 2012-2023. Dit engagement gaat over realisaties die gebeuren op initiatief van de SHM’s of op initiatief van private ontwikkelaars die ervoor opteren hun last bescheiden woonaanbod in natura uit te voeren.  In principe kunnen openbare besturen of andere publieke initiatiefnemers ook bescheiden woningen realiseren.

Een wettelijke beperking op het aanbod bescheiden woningen bestaat niet. Wel mogen sociale huisvestingsmaatschappijen maximaal 20 procent van hun jaarlijks investeringsvolume besteden aan de verwerving, verwezenlijking of vervreemding van het bescheiden woonaanbod.

! Opgelet: Ten gevolge van een nieuw regelgevend initiatief zullen sociale huisvestingsmaatschappijen in de toekomst geen bescheiden koopwoningen meer kunnen realiseren. Voor meer informatie over het initiatief kunt u deze link raadplegen.

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge