Aanbod bescheiden woningen realiseren (samen met SHM's) : hoe en waarom?

Bij de invoering van het decreet grond- en pandenbeleid in 2009 werd naast het reeds bestaande sociaal woonaanbod een nieuwe categorie van betaalbaar wonen gecreëerd, nl. het bescheiden woonaanbod. Vanaf 1 januari 2021 is het gedeelte van dit decreet dat handelt over het bescheiden woonaanbod opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen.

Woningen en kavels zijn bescheiden als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. kavels met een oppervlakte van ten hoogte 500 m²
  2. eengezinswoningen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³
  3. overige woningen met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50 m³ voor woningen met drie of meer slaapkamers.

De Vlaamse Regering engageerde zich om het bescheiden woonaanbod uit te breiden met 6.000 eenheden in de periode 2012-2023. Dit engagement gaat over realisaties die gebeuren op initiatief van de SHM’s (enkel bescheiden huurwoningen) of op initiatief van private ontwikkelaars die ervoor opteren hun last bescheiden woonaanbod in natura uit te voeren.  In principe kunnen openbare besturen of andere publieke initiatiefnemers ook bescheiden woningen realiseren.

Een wettelijke beperking op het aanbod bescheiden woningen bestaat niet. Wel mogen sociale huisvestingsmaatschappijen maximaal 20 procent van hun jaarlijks investeringsvolume besteden aan de verwerving, verwezenlijking of vervreemding van hun bescheiden huuraanbod.

Regelgeving

Boek 5, Deel 9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het bescheiden woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 5, Deel 9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het bescheiden woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van bepaalde delen van het grond- en pandendecreet (arrestnummer 145/2013)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge