Welke inspanningen levert uw gemeente om het BSO te bereiken? Over de monitoring en de voortgangstoets

Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen uw gemeente levert om het BSO te bereiken. Wonen-Vlaanderen meet elk jaar – dus ook in de jaren waarin geen voortgangstoets plaatsvindt – het sociaal woonaanbod.

Meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2018

De resultaten van de meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2018 zijn beschikbaar. U kan ze hier raadplegen:

- sociale huurwoningen: PDF icon uitgebreid of PDF icon in beknopte versie
- PDF icon sociale koopwoningen
- PDF icon sociale kavels

De vrijwillige samenvoegingen van gemeenten per 1 januari 2019 zijn verwerkt.

Zodra u de meting hier kan raadplegen, past de VMSW de BSO-planner in het Projectportaal aan. Op basis van de BSO-planner kan een gemeente de BSO-toets uitvoeren. De BSO-toets gaat na of een sociaal woonproject past binnen het bindend sociaal objectief.

De meting bepaalt eveneens welke gemeenten een sociaal woonbeleidsconvenant kunnen sluiten.

Vorige metingen en voortgangstoetsen

Raadpleeg de cifjfers van de meting op 31 december 2017 (voortgangstoets 2018): PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen en PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2016: PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen en PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cijfers van de meting op 31 december 2015: voortgangstoets 2016  
Raadpleeg de cijfers van de Bestand meting op 31 december 2014

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Welke gerealiseerde sociale huurwoningen tellen mee in functie van de voortgangstoets?

De netto-toename van sociale huurwoningen sinds 1/1/2008 tot en met 31/12 van het jaar dat het jaar van de voortgangstoets voorafgaat. Netto-toename betekent dat men de nieuwe sociale huurwoningen optelt en de gesloopte en verkochte sociale huurwoningen daarvan aftrekt.

  • sociale huurwoningen (ook leegstaande sociale huurwoningen) in eigendom of beheer van de VMSW, SHM, SVK of een lokaal bestuur (gemeente, OCMW, samenwerkingsverband),
  • Vlabinvest-huurwoningen,
  • huurwoningen in eigendom of beheer van het VWF,
  • woningen die een lokaal bestuur die vrijwillig verhuurt volgens het Kaderbesluit Sociale Huur.

Indien een gemeente hiermee het groeipad niet volgt, telt Wonen-Vlaanderen ook de sociale huurwoningen en de Vlabinvest-huurwoningen die in uitvoering zijn of die op de meerjarenplanning of de kortetermijnplanning staan van de programmatie van sociale woonprojecten volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017. In dit geval vergelijkt Wonen-Vlaanderen de cijfers niet met het groeipad op zich, maar met het groeipad plus 20%.

 

Wat moeten gemeenten doen om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten?

Gemeenten waarvan de BSO-teller in het Projectportaal van de VMSW op nul staat, komen in aanmerking voor een sociaal woonbeleidsconvenant. De VMSW lanceert tweemaal per jaar een oproep waar de gemeenten kunnen laten weten dat zij een convenant willen sluiten.

Meer informatie vind je elders op deze site.

Meer vragen

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge