Welke inspanningen levert uw gemeente om het BSO te bereiken? Over de monitoring en de voortgangstoets

Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen uw gemeente levert om het BSO te bereiken. Wonen-Vlaanderen meet elk jaar – dus ook in de jaren waarin geen voortgangstoets plaatsvindt – het sociaal woonaanbod.

Resultaten voortgangstoets 2018

Op 10 juli 2018 bracht Wonen-Vlaanderen de gemeenten op de hoogte van de voorlopige indeling in categorieën in het kader van de voortgangstoets 2018. Voor gemeenten in categorie 1 was de voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 kregen drie maanden de tijd om een plan van aanpak te bezorgen waarin ze aantoonden dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken. Wonen-Vlaanderen beoordeelde de plannen van aanpak conform de voorwaarden en criteria van het Monitoringbesluit van 10 november 2011. Op basis van die beoordeling werden gemeenten ondergebracht in een categorie 2a en een categorie 2b.

Op 14 december 2018 deelde de minister van Wonen de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën mee aan de Vlaamse Regering:
- 198 gemeenten volgen het groeipad: zij komen terecht in categorie 1
- 94 gemeenten volgen het groeipad niet, maar leveren voldoende inspanningen om het BSO te bereiken: zij komen terecht in categorie 2a
- 16 gemeenten volgen het groeipad niet en leveren onvoldoende inspanningen om het BSO te bereiken: zij komen terecht in categorie 2b 
De gemeenten werden eind december 2018 door Wonen-Vlaanderen op de hoogte gebracht van de definitieve onderverdeling in categorieën.

Het Monitoringbesluit bepaalt dat een gemeente die definitief wordt ondergebracht in categorie 2b, een overeenkomst kan sluiten met een of meer sociale woonorganisaties of openbare besturen. In die overeenkomst gaan de partijen het engagement aan om in de periode 2019-2021 de maatregelen voor een bijkomend sociaal woonaanbod in de gemeente op te starten.

De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2016 ondergebracht waren in categorie 2b en voor de periode 2017-2019 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (10 van de 16), worden gevraagd hun overeenkomst te evalueren en desnoods aan te passen. Een begeleidingsgesprek is een optie, maar geen verplichting. Zij kunnen de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld ook op het lokaal woonoverleg bespreken.

De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2016 niet ondergebracht waren in categorie 2b en dus geen samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (6 van de 16), zullen gevraagd worden een dergelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Wonen-Vlaanderen zal met elk van hen contact opnemen om een begeleidingsgesprek te houden in het voorjaar van 2019. De begeleidingsgesprekken zullen plaatsvinden in de Vlaamse Administratieve Centra van de provincie waar de gemeente gelegen is.

Meer info:
- PDF icon Mededeling aan de Vlaamse Regering over de voortgangstoets 2018
PDF icon MB definitieve onderverdeling in categorieën
- PDF icon Vergelijking resultaten voortgangstoetsen van 2012, 2014, 2016 en 2018
- PDF icon Gemeenten met een sociaal woonbeleidsconvenant

Klik hier voor algemene info over de werkwijze van de voortgangstoets van 2018.

Meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2017

De resultaten van de meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2017 zijn beschikbaar. U kan ze hier raadplegen:

PDF icon sociale huurwoningen
- PDF icon sociale koopwoningen
- PDF icon sociale kavels

De meting bepaalt eveneens welke gemeenten een sociaal woonbeleidsconvenant kunnen sluiten.

Vorige metingen en voortgangstoetsen

Raadpleeg de cijfers van de meting 2017: PDF icon sociale huurwoningen, PDF icon sociale koopwoningen en PDF icon sociale kavels
Raadpleeg de cijfers van de meting in het kader van de voortgangstoets 2016  
Raadpleeg de cijfers van de Bestand meting 2015

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Welke gerealiseerde sociale huurwoningen tellen mee in functie van de voortgangstoets?

De netto-toename van sociale huurwoningen sinds 1/1/2008 tot en met 31/12 van het jaar dat het jaar van de voortgangstoets voorafgaat. Netto-toename betekent dat men de nieuwe sociale huurwoningen optelt en de gesloopte en verkochte sociale huurwoningen daarvan aftrekt.

  • sociale huurwoningen (ook leegstaande sociale huurwoningen) in eigendom of beheer van de VMSW, SHM, SVK of een lokaal bestuur (gemeente, OCMW, samenwerkingsverband),
  • Vlabinvest-huurwoningen,
  • huurwoningen in eigendom of beheer van het VWF,
  • woningen die een lokaal bestuur die vrijwillig verhuurt volgens het Kaderbesluit Sociale Huur.

Indien een gemeente hiermee het groeipad niet volgt, telt Wonen-Vlaanderen ook de sociale huurwoningen en de Vlabinvest-huurwoningen die in uitvoering zijn of die op de meerjarenplanning of de kortetermijnplanning staan van de programmatie van sociale woonprojecten volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017. In dit geval vergelijkt Wonen-Vlaanderen de cijfers niet met het groeipad op zich, maar met het groeipad plus 20%.

 

Wat moeten gemeenten doen om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten?

Gemeenten waarvan de BSO-teller in het Projectportaal van de VMSW op nul staat, komen in aanmerking voor een sociaal woonbeleidsconvenant. De VMSW lanceert tweemaal per jaar een oproep waar de gemeenten kunnen laten weten dat zij een convenant willen sluiten.

Meer informatie vind je elders op deze site.

Meer vragen

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge