U zoekt een betaalbare huurwoning?

Ga met de huurschatter na wat een gangbare huurprijs is voor een woning op de private huurmarkt.  

U kan ook bekijken of u in aanmerking komt om een sociale woning te huren.

Neem hiervoor contact op met de woonwinkel of woonloket in uw gemeente: het Office spreadsheet icon overzicht_woonloketten_in_vlaanderen_1.6.2017.xls.

Heeft uw gemeente geen woonloket?

Neem dan contact op met het Vlaams Woningfonds (VWF), een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), een sociaal verhuurkantoor (SVK) en/of het OCMW.

Adressen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in uw gemeente vindt u hier: