U zoekt een betaalbare huurwoning?

Neem contact op met de woonwinkel of woonloket in uw gemeente: het overzicht woonwinkels in Vlaanderen (532.5 KB)

Heeft uw gemeente geen woonloket?

Neem dan contact op met het Vlaams Woningfonds (VWF), de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), een sociaal verhuurkantoor (SVK) en/of het OCMW.

Adressen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in uw gemeente vindt u hier: