Coronamaatregelen

Maatregelen voor het woonbeleid tijdens de CORONA-pandemie: basiskader voor werking van de woningmarkt 

De Vlaamse Regering keurde op 23 oktober het besluit houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen goed. Met dit besluit en PDF icon het protocol voor de woningmarkt (°19/2/2021) wil de Vlaamse minister van Wonen een set met heldere en gedragen richtlijnen vaststellen ter bestrijding van het COVID-19 virus. De toepassing van de maatregelen wordt afhankelijk gemaakt van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt: groen, geel, oranje of rood. Ondertussen is kleurcode rood voor het hele Vlaamse Gewest gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en sinds 12 november 2020 actief.

Het protocol voor de werking van de woningmarkt tijdens de CORONA-pandemie werd aangepast op 19 februari 2021. De wijzigingen tegenover de versie van december 2020 zijn dat bezichtigingen kunnen doorgaan in overeenstemming met de algemene voorzorgsmaatregelen. Indien de bezichtiging zou plaatsvinden in een bewoonde woning, komen de huurder en verhuurder/vastgoedmakelaar een redelijke bezoekregeling overeen. De afspraak wordt afgezegd indien één van de partijen ziek is, een vermoeden van besmetting heeft of in quarantaine moet blijven.

Deze wijzigingen gelden voor de toepassing op de private huur, met inbegrip van de studentenhuur.

Dit protocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de woonsector. Het bouwt voort op het vele voorbereidende werk en uit de ervaringen uit de eerste maanden van de pandemie.

Op deze webpagina vindt u steeds de meest actuele informatie.


In het protocol leest u per woonthema wat dit concreet betekent en welke implicatie dit met zich meebrengt.

Het protocol bevat maatregelen voor:

 • de private huur
 • de sociale huur
 • de sociale koop
 • het woningkwaliteitsbeleid 
 • sociale verhuurkantoren
 • Vlaamse huursubsidie
 • Vlaamse huurpremie
 • Vlaamse renovatiepremie
 • Verzekering Gewaarborgd Wonen
 • bijzondere sociale leningen
 • huurwaarborgleningen
 • Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen
 • Procedurebesluit Wonen

Opgelet: de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, het Overlegcomité en de provinciale en lokale overheden kunnen een invloed hebben op de bepalingen uit dit protocol. De minister zal in dat geval het protocol in overleg met de sector aanpassen.
 

Impact coronacrisis op de dienstverlening aan klanten

De Vlaamse Regering keurde op 3 april een nood-uitvoeringsbesluit goed met een set van maatregelen om de impact van de coronacrisis op de dienstverlening van Wonen-Vlaanderen en de VMSW te verlichten voor klanten.

Via thuiswerk wordt de maximale continuïteit gegarandeerd naar onze klanten zoals lokale besturen en burgers. We verzoeken u dan ook om maximaal gebruik te maken van de beschikbare mailadressen.

Momenteel wordt ook alles in het werk gesteld om aanvragen/beroepen/… via elektronische weg mogelijk te maken. Er zijn bijgevolg ook een aantal afwijkingen mogelijk op de bewijsregels, meer bepaald de noodzaak tot ondertekening en de toetsing aan indieningstermijnen. Voor meer informatie kan u terecht op onderstaande topicpagina's. 

Voor vragen over sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (bv. sociale leningen, renteloze leningen, uitbetalingen werkingssubsidies, …) verwijzen we u graag door naar:

Eerdere communicatie in het kader van corona