Hebt u een klacht over een sociale huisvestingsorganisatie?

Bent u een (Kandidaat-) sociale huurder, koper of ontlener, en hebt u een klacht over uw sociale huisvestingsorganisatie, neem dan eerst contact op met de organisatie zelf.

Als u niet akkoord gaat of niet tevreden bent met hun antwoord, kunt u ook een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst:

Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel
Fax: 02 552 48 00
E-mail: info@vlaamseombudsdienst.be
Telefoon: 02 552 48 48 – 1700 (gratis nummer)