Huurwaarborgleningen

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregelen
De ontlener moet de huurwaarborglening terugbetalen aan het Vlaams Woningfonds in 24 maanden. In uitzonderlijke gevallen kan de ontlener een uitstel van betaling van maximaal zes maanden vragen aan het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds beoordeelt die aanvraag en bekijkt of de reden die de ontlener aanvoert, een uitstel van betaling rechtvaardigt

Indien de ontlener door de coronacrisis tijdelijk werkloos wordt, zal het Vlaams Woningfonds die reden altijd aannemen als reden om uitstel van betaling toe te kennen aan de ontlener. De ontlener moet de huurwaarborglening opnieuw beginnen afbetalen vanaf de tweede maand na de beëindiging van de coronavirusmaatregelen. Het Vlaams Woningfonds zal de ontlener een aangepaste aflossingstabel bezorgen, zodat het voor hem duidelijk is wanneer en hoeveel hij opnieuw de huurwaarborglening moet afbetalen.

Reden/doel: huurders die een huurwaarborglening moeten afbetalen aan het Vlaams Woningfonds kunnen in financiële moeilijkheden komen als zij tijdelijk werkloos worden door de coronacrisis. Daarom bepaalt de Vlaamse Regering dat deze personen de terugbetaling van de huurwaarborglening tijdelijk mogen stopzetten. Na de beëindiging van de coronacrisis betalen zij de huurwaarborglening verder af.