Indeplaatsstelling

Als een beslissing definitief werd vernietigd, kan de toezichthouder bepalen waarover het beheersorgaan van de sociale woonactor een beslissing moet nemen die ze hem ter goedkeuring moet voorleggen.
Hij bepaalt daarbij tevens de termijn waarbinnen het beheersorgaan die beslissing moet nemen.

Als er binnen de gestelde termijn geen beslissing is, of als de toezichthouder de genomen beslissing niet goedkeurt, dan kan die, na kennisgeving aan de Vlaamse Regering, de plaats innemen van het beheersorgaan.
Hij kan daarvoor een beroep doen op externe bijstand.


Als de toezichthouder de plaats van een beheersorgaan inneemt valt de uitvoering van de door hem genomen beslissing ten laste van de gemachtigden van het betrokken beheersorgaan binnen de door de toezichthouder vooropgestelde termijn.
Bij gebrek aan uitvoering of bij een foutieve uitvoering, kan de toezichthouder de genomen beslissing zelf uitvoeren.