Instrumenten voor woonactoren

De toezichthouders kunnen bij de actoren:

  • plaatsbezoeken afleggen
  • inzagen nemen van alle stukken en bescheiden
  • alle voor de wettigheidscontrole nodige of nuttige informatie verkrijgen
  • bestuursvergaderingen bijwonen
  • punten laten agenderen

Welke mogelijkheden of sancties heeft een toezichthouder?
De toezichthouder kan verschillende acties ondernemen of sancties opleggen aan de sociale woonactor: