Interne controle

Interne procedures moeten schriftelijk worden vastgelegd en formeel bekrachtigd door de raad van bestuur, zodat ze tegenstelbaar kunnen zijn aan diegenen die ze moeten navolgen.

Voor een aantal procedures werden goede praktijkvoorbeelden opgesteld. Hierin is bepaald wat voor de toezichthouder zeer essentieel/essentieel is en bijgevolg zeker terug te vinden moet zijn in de procedures.

Via onderstaande linken kan je de goede praktijkvoorbeelden terugvinden:

  1. Bestand EKM - good practices bestellingen-aankopen.docx
  2. Bestand EKM - good practices debiteurenbeheer - ontleners.docx
  3. Bestand EKM - good practices inkomende facturen en betalingen.docx
  4. Bestand EKM - good practices kas en liquiditeitenbeheer.docx
  5. Bestand EKM - good practices loonadministratie en kostenvergoedingen.docx
  6. Bestand EKM - good practices gsm-policy.docx
  7. Bestand EKM - good practices car-policy.docx
  8. Bestand EKM - good practices procedure bescherming gegevens.docx

In elk van de goede praktijkvoorbeelden is respectievelijk in het rood en het geel aangeduid wat zeer essentieel en essentieel is.