Interne controle

Het uitschrijven van en vervolgens effectief toepassen van procedures inzake interne controle geldt als een daad van behoorlijk bestuur.

Interne procedures moeten schriftelijk worden vastgelegd en formeel bekrachtigd door de raad van bestuur, zodat ze tegenstelbaar kunnen zijn aan diegenen die ze moeten navolgen.

Voor een aantal procedures werden goede praktijkvoorbeelden opgesteld. Hierin is bepaald wat voor de toezichthouder zeer essentieel/essentieel is en bijgevolg zeker terug te vinden moet zijn in de procedures en wat minder essentieel is.

Via onderstaande linken kan je de goede praktijkvoorbeelden terugvinden:

  1. Bestand hb - good practices bestellingen-aankopen.docx
  2. Bestand hb - good practices inkomende facturen en betalingen.docx
  3. Bestand hb - good practices kas en liquiditeitenbeheer.docx
  4. Bestand hb - good practices loonadministratie en kostenvergoedingen.docx
  5. Bestand hb - good practices car-policy nieuw.docx
  6. Bestand hb - good practices procedure bescherming gegevens.docx

In elk van de goede praktijkvoorbeeldenis respectievelijk in het rood en het geel aangeduid wat zeer essentieel en essentieel is.

Tot slot, alle aanpassingen aan de interne controleprocedures moeten worden gemeld aan de afdeling Toezicht.