Werking en instrumenten

Systematiek: Globale onderzoeken, basis- en verhoogd toezicht

De afdeling Toezicht voert globale onderzoeken (globo’s) uit bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren.
Gedurende een bepaalde periode onderzoekt de afdeling alle toezichtdomeinen op basis van draaiboeken die een gesystematiseerde en geobjectiveerde aanpak garanderen.

Naast die globale onderzoeken, voert de afdeling Toezicht ook een basistoezicht uit.
Dat maakt met een minimum aan middelen en inspanningen en met een zo laag mogelijke belasting voor de actoren, uitspraken mogelijk over de werking van een actor binnen een specifiek toezichtdomein (vb. sociale verhuring).

De globale onderzoeken en het basistoezicht kunnen leiden tot opvolgingsacties op korte of lange termijn.
Bij ernstige structurele tekortkomingen wordt een actor onder "verhoogd toezicht” geplaatst. Wat dat inhoudt hangt af van de aard en de ernst van de vastgestelde tekortkomingen.

PDF icon eindverslag_basistoezicht_sociale_verhuring_2021.pdf

PDF icon 2021-12-16_eindverslag_taalkennisvereiste.pdf

 

Evaluatierapporten van de eerste ronde van de globo's bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren

PDF icon nota_eerste_ronde_globo_sociale_huisvestingsmaatschappijen.pdf

 

PDF icon nota_eerste_ronde_globo_sociale_verhuurkantoren.pdf