Woningkwaliteitsbewaking

Heropstart conformiteitsonderzoeken woningkwaliteit

Bij de start van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, besliste Wonen-Vlaanderen om alleen in hoogdringende situaties met ernstige veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s conformiteitsonderzoeken in woningen uit te voeren. Alle niet-hoogdringende conformiteitsonderzoeken werden on hold gezet.

Sinds 4 mei voeren de woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen opnieuw meer conformiteitsonderzoeken uit. Deze heropstart gebeurde gefaseerd:         

  • Tot 24 mei focuste Wonen-Vlaanderen op onderzoeken in procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, acties in strafrechtelijke procedures en dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs;
  • Vanaf 25 mei gaan alle conformiteitsonderzoeken opnieuw door, dus ook de niet-dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs en de onderzoeken voor SVK-inhuurname en tweede opinie conformiteitsattest. 

Heeft u hierover vragen? Stuur dan zeker een mailtje naar uw meldpunt woningkwaliteit en we helpen u zo snel mogelijk verder.

Wonen-Vlaanderen neemt uiteraard de nodige beschermingsmaatregelen om de gezondheid van de woningcontroleurs en van de bewoners maximaal te waarborgen. Omdat u hierover mogelijks zelf ook vragen heeft, delen we deze maatregelen graag met u: Document Bestand Preventiemaatregelen voor de woningcontroleurs

 

Winteropvang leegstaande sociale huurwoningen

Leegstaande sociale huurwoningen die de sociale huisvestingsmaatschappij (shm) buiten het sociaal huurstelsel verhuurt voor winteropvang mogen beperkt afwijken van een aantal woningkwaliteitsnormen, op voorwaarde dat de woning geen veiligheids- of gezondheidsrisico's heeft.

Deze mogelijkheid kan omwille van de coronacrisis gebruikt worden tot 31/08/2020, zonder maximale duur. Met deze noodregeling biedt de Vlaamse regering de lokale besturen een bijkomend instrument om in opvang te voorzien.

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge