Woningkwaliteitsbewaking - corona

 

Code geel

Voor de burger

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregel
Conformiteitsonderzoeken woningcontroleurs Wo-Vl en acties Vlaamse Wooninspectie

De conformiteitsonderzoeken en acties in woningen van Wonen-Vlaanderen gaan maximaal door. De bestaande preventiemaatregelen blijven onverminderd van toepassing. De bewoner wordt op voorhand geïnformeerd over deze maatregelen. Als ze niet gerespecteerd worden, wordt het onderzoek stopgezet. 

De veiligheid van de personeelsleden en de bewoners staat centraal. Met het oog op het respecteren van de social distance wordt de bewonerssituatie (aantal bewoners, geen symptomen, geen besmettingen) vóór de controle bevraagd. Als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is wordt de controle uitgesteld. Als ter plaatse blijkt dat het onderzoek / de actie niet veilig kan gebeuren, breekt de woningcontroleur, wooninspecteur of verbalisant de controle af.  
Beslissingstermijn burgemeester  voor conformiteitsattestAls de gemeente meent dat het niet mogelijk is om het conformiteitsonderzoek veilig uit te voeren, begint er een nieuwe behandelingstermijn van 60 dagen te lopen na afloop van de code geel.
Datum conformiteitsattest (afgifte burgemeester) De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  is de datum van de vraag van de burger om een conformiteitsattest af te leveren.
Datum conformiteitsattest in procedure tweede opinie (afgifte door Wo-Vl)De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  is de datum van de initiële vraag van de burger aan de burgemeester om een conformiteitsattest af te leveren.
Beslissingstermijn voor beroep in procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaringAls er een nieuw conformiteitsonderzoek moet doorgaan om over het beroep te kunnen beslissen (bijvoorbeeld omdat de burger werken heeft uitgevoerd of omdat hij het niet eens is met het resultaat van het eerste conformiteitsonderzoek), start er een nieuwe beslissingstermijn van drie maanden na de opheffing van de code geel.
Organiseren hoorplicht in beroep in procedure in procedure ongeschikt, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring De mogelijkheid om mondeling te reageren op het beroep valt tijdelijk weg. Het blijft echter wel mogelijk om binnen een bepaalde termijn standpunten en argumenten schriftelijk nader toe te lichten. Dit kan per mail gebeuren. 

 

Voor het lokaal bestuur

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregel
Conformiteitsonderzoeken woningcontroleurs Wo-Vl en acties Vlaamse Wooninspectie

De conformiteitsonderzoeken en acties in woningen van Wonen-Vlaanderen gaan maximaal door. De bestaande preventiemaatregelen blijven onverminderd van toepassing. De bewoner wordt op voorhand geïnformeerd over deze maatregelen. Als ze niet gerespecteerd worden, wordt het onderzoek stopgezet. 

De veiligheid van de personeelsleden en de bewoners staat centraal. Met het oog op het respecteren van de social distance wordt de bewonerssituatie (aantal bewoners, geen symptomen, geen besmettingen) vóór de controle bevraagd. Als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is wordt de controle uitgesteld. Als ter plaatse blijkt dat het onderzoek / de actie niet veilig kan gebeuren, breekt de woningcontroleur, wooninspecteur of verbalisant de controle af.  
Ondersteuningsaanbod: VLOK-opleidingen, opleidingen optimalisaties, ad hoc ondersteuning,  overlegtafel woningkwaliteitMaximaal digitaal

 

Code oranje

Voor de burger

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregel
Conformiteitsonderzoeken woningcontroleurs Wo-Vl en acties Vlaamse Wooninspectie

De conformiteitsonderzoeken en acties in woningen van Wonen-Vlaanderen gaan maximaal door. De bestaande preventiemaatregelen blijven onverminderd van toepassing. De bewoner wordt op voorhand geïnformeerd over deze maatregelen. Als ze niet gerespecteerd worden, wordt het onderzoek stopgezet. 

De veiligheid van de personeelsleden en de bewoners staat centraal. Met het oog op het respecteren van de social distance wordt de bewonerssituatie (aantal bewoners, geen symptomen, geen besmettingen) vóór de controle bevraagd. Als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is wordt de controle uitgesteld. Als ter plaatse blijkt dat het onderzoek / de actie niet veilig kan gebeuren, breekt de woningcontroleur, wooninspecteur of verbalisant de controle af.  
Beslissingstermijn burgemeester  voor conformiteitsattestAls de gemeente meent dat het niet mogelijk is om het conformiteitsonderzoek veilig uit te voeren, begint er een nieuwe behandelingstermijn van 60 dagen te lopen na afloop van de code oranje.
Datum conformiteitsattest (afgifte burgemeester) De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  is de datum van de vraag van de burger om een conformiteitsattest af te leveren.
Datum conformiteitsattest in procedure tweede opinie (afgifte door Wo-Vl)De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  is de datum van de initiële vraag van de burger aan de burgemeester om een conformiteitsattest af te leveren.
Beslissingstermijn voor beroep in procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaringAls er een nieuw conformiteitsonderzoek moet doorgaan om over het beroep te kunnen beslissen (bijvoorbeeld omdat de burger werken heeft uitgevoerd of omdat hij het niet eens is met het resultaat van het eerste conformiteitsonderzoek), start er een nieuwe beslissingstermijn van drie maanden na de opheffing van de code oranje.
Organiseren hoorplicht in beroep in procedure in procedure ongeschikt, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring De mogelijkheid om mondeling te reageren op het beroep valt tijdelijk weg. Het blijft echter wel mogelijk om binnen een bepaalde termijn standpunten en argumenten schriftelijk nader toe te lichten. Dit kan per mail gebeuren. 

 

Voor het lokaal bestuur

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregel
Conformiteitsonderzoeken woningcontroleurs Wo-Vl en acties Vlaamse Wooninspectie

De conformiteitsonderzoeken en acties in woningen van Wonen-Vlaanderen gaan maximaal door. De bestaande preventiemaatregelen blijven onverminderd van toepassing. De bewoner wordt op voorhand geïnformeerd over deze maatregelen. Als ze niet gerespecteerd worden, wordt het onderzoek stopgezet. 

De veiligheid van de personeelsleden en de bewoners staat centraal. Met het oog op het respecteren van de social distance wordt de bewonerssituatie (aantal bewoners, geen symptomen, geen besmettingen) vóór de controle bevraagd. Als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is wordt de controle uitgesteld. Als ter plaatse blijkt dat het onderzoek / de actie niet veilig kan gebeuren, breekt de woningcontroleur, wooninspecteur of verbalisant de controle af.  
Ondersteuningsaanbod: VLOK-opleidingen, opleidingen optimalisaties, ad hoc ondersteuning,  overlegtafel woningkwaliteitMaximaal digitaal

 

Code rood

Voor de burger

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregel
Conformiteitsonderzoeken woningcontroleurs Wo-Vl en acties Vlaamse Wooninspectie

De conformiteitsonderzoeken van Wonen-Vlaanderen in de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (met inbegrip van de hercontroles in de beroepsprocedure) en de aanvankelijke acties en dringende hercontroles van WI gaan maximaal door, evenals alle onderzoeken in leegstaande woningen.

Voor de andere onderzoekstypes kan Wo-Vl beslissen om het onderzoek uit te stellen of om de woningkwaliteit te beoordelen zonder onderzoek ter plaatse. Hierbij is vooral de bewonerssituatie doorslaggevend. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met:

  • de ernst van de gesignaleerde problemen
  • een nakende heffing
  • de mogelijkheid om fotomateriaal te gebruiken (vooral bij hercontroles),

De bestaande preventiemaatregelen blijven onverminderd van toepassing. De bewoner wordt op voorhand geïnformeerd over deze maatregelen. Als ze niet gerespecteerd worden, wordt het onderzoek stopgezet. 

De veiligheid van de personeelsleden en de bewoners staat centraal. Met het oog op het respecteren van de social distance wordt de bewonerssituatie (aantal bewoners, geen symptomen, geen besmettingen) vóór de controle bevraagd. Als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is wordt de controle uitgesteld. Als ter plaatse blijkt dat het onderzoek / de actie niet veilig kan gebeuren, breekt de woningcontroleur, wooninspecteur of verbalisant de controle af.  
Beslissingstermijn burgemeester  voor conformiteitsattestAls de gemeente meent dat het niet mogelijk is om het conformiteitsonderzoek veilig uit te voeren, begint er een nieuwe behandelingstermijn van 60 dagen te lopen na afloop van de code rood.
Datum conformiteitsattest (afgifte burgemeester) De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  is de datum van de vraag van de burger om een conformiteitsattest af te leveren
Datum conformiteitsattest in procedure tweede opinie (afgifte door Wo-Vl)De datum waarop de woning ‘conform wordt bevonden’  is de datum van de initiële vraag van de burger aan de burgemeester om een conformiteitsattest af te leveren
Beslissingstermijn voor beroep in procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaringAls er een nieuw conformiteitsonderzoek moet doorgaan om over het beroep te kunnen beslissen (bijvoorbeeld omdat de burger werken heeft uitgevoerd of omdat hij het niet eens is met het resultaat van het eerste conformiteitsonderzoek), start er een nieuwe beslissingstermijn van drie maanden na de opheffing van de code rood
Organiseren hoorplicht in beroep in procedure in procedure ongeschikt, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring De mogelijkheid om mondeling te reageren op het beroep valt tijdelijk weg. Het blijft echter wel mogelijk om binnen een bepaalde termijn standpunten en argumenten schriftelijk nader toe te lichten. Dit kan per mail gebeuren. 

 

Voor het lokaal bestuur

Regels die wijzigenTijdelijke coronamaatregel
Conformiteitsonderzoeken woningcontroleurs Wo-Vl en acties Vlaamse Wooninspectie

De conformiteitsonderzoeken van Wonen-Vlaanderen in de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (met inbegrip van de hercontroles in de beroepsprocedure) en de aanvankelijke acties en dringende hercontroles van WI gaan maximaal door, evenals alle onderzoeken in leegstaande woningen.

Voor de andere onderzoekstypes kan Wo-Vl beslissen om het onderzoek uit te stellen of om de woningkwaliteit te beoordelen zonder onderzoek ter plaatse. Hierbij is vooral de bewonerssituatie  doorslaggevend. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met:

  • de ernst van de gesignaleerde problemen
  • een nakende heffing
  • de mogelijkheid om fotomateriaal te gebruiken (vooral bij hercontroles),

De bestaande preventiemaatregelen blijven onverminderd van toepassing. De bewoner wordt op voorhand geïnformeerd over deze maatregelen. Als ze niet gerespecteerd worden, wordt het onderzoek stopgezet. 

De veiligheid van de personeelsleden en de bewoners staat centraal. Met het oog op het respecteren van de social distance wordt de bewonerssituatie (aantal bewoners, geen symptomen, geen besmettingen) vóór de controle bevraagd. Als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is wordt de controle uitgesteld. Als ter plaatse blijkt dat het onderzoek / de actie niet veilig kan gebeuren, breekt de woningcontroleur, wooninspecteur of verbalisant de controle af.  
Ondersteuningsaanbod: VLOK-opleidingen, opleidingen optimalisaties, ad hoc ondersteuning,  overlegtafel woningkwaliteitUitsluitend digitaal
Tijdelijke subsidie voor de herhuisvesting van bewoners van onbewoonbare of overbewoonde woningDe tijdelijke subsidie van 2.500 euro kan aangevraagd worden bij herhuisvesting van de bewoners van onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woningen. Het besluit tot onbewoonbaar- of overbewoondverklaring moet genomen zijn tijdens de periode van code rood en de herhuisvesting moet plaatsvinden binnen anderhalve maand na het besluit. 
Mogelijkheid  om in functie van het organiseren van winteropvang in sociale huurwoningen beperkt af te wijken van de minimale kwaliteitsnormen  

Ook buiten de winter kan een SHM bij verhuur buiten stelsel voor noodopvang beperkt van de minimale kwaliteitsnormen afwijken, zoals momenteel voorzien is in de regelgeving voor de winteropvang. De bepalingen inzake winteropvang zijn van toepassing van bij aanvang van code rood tot het einde van de maand volgend op de beëindiging van code rood.

De bepalingen inzake winteropvang zijn van toepassing van bij aanvang van code rood tot het einde van de maand volgend op de beëindiging van code rood.