Visitatieraad SHM's

Werking Visitatieraad

De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk doet. Het prestatiemeetsysteem is ook een instrument voor zelfsturing voor SHM’s. Daarnaast vormt de prestatiebeoordeling de basis voor de erkenning als SHM.

De visitaties verlopen volgens een PDF icon Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM's (vanaf 2017) en vertrekken vanuit een aantal omgevings-, effect- en prestatie-indicatoren, opgenomen in een databank. SHM's hebben toegang tot deze prestatiedatabank. Inmiddels is de eerste visitatieronde volledig afgerond. De tweede visitatieronde start vanaf het najaar van 2017 en de planning daarvan kan u hier raadplegen.