Abonneren op RSS - technisch verslag

technisch verslag

Om te weten of uw woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit, is een onderzoek van uw woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van uw woning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek noemen we het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur doet dit aan de hand van het technisch verslag, een controlelijst waarin eventuele gebreken worden aangeduid. De minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen staan beschreven in dit technisch verslag.
Er is een apart technisch verslag voor zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio’s), voor (studenten)kamers en voor huisvesting van seizoenarbeiders.