Activiteiten die de gemeente moet uitvoeren voor Vlaamse beleidsprioriteit 3

Gemeenten die niet deelnemen aan een  gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsproject lokaal woonbeleid voeren volgens artikel 2.9 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 vier verplichte activiteiten (VA) uit in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 3 :

VA 3_1: Kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken

VA 3_2: Gestructureerde basisinformatie aanbieden aan elke inwoner over:
a) de Vlaamse tegemoetkomingen aan en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden op het vlak van wonen
b) sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen
c) de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen en de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

VA 3_3: inwoners ondersteunen bij de administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

VA 3_4: Een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente


Gemeenten die deelnemen aan een gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsproject lokaal woonbeleid voeren volgens artikel 2.16 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 zeven verplichte activiteiten uit :

VA 3_5: Kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies minstens eenmaal per jaar op het lokaal woonoverleg bespreken

VA 3_6: Informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen via www.premiezoeker.be

VA 3_7: In elke gemeente een laagdrempelig woonloket aanbieden waar inwoners terechtkunnen met hun vragen over wonen

VA 3_8: Gestructureerde basisinformatie aanbieden aan elke inwoner, zowel individueel als via infomomenten, over:
a) de Vlaamse tegemoetkomingen aan en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden op het vlak van wonen
b) privaat huren en verhuren
c) sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen
d) de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen en de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
e) federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidsmaatregelen op het vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod

VA 3_9: Inwoners ondersteunen bij:
a) de aanvraag, zowel digitaal als op papier, van de Vlaamse tegemoetkomingen aan en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden op het vlak van wonen
b) de inschrijving voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij en bij een sociaal verhuurkantoor, en de actualisatie van de inschrijving in het inschrijvingsregister
c) de administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

VA 3_10: Meldpunten installeren voor problematische situaties op het vlak van wonen, waar minstens meldingen van discriminatie op de private huurmarkt gedaan kunnen worden

VA 3_11: Een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente

 

Duiding bij de verplichte activiteiten vindt u in het richtlijnenkader hieronder in de rubriek documenten.