De strafrechtelijke procedure van de Vlaamse wooninspectie

De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde PDF icon prioriteiten.

Tijdens een actie van de Vlaamse Wooninpsectie controleert een wooninspecteur de woning samen met een woningcontroleur. De woningcontroleur maakt een technisch verslag. De wooninspecteur stelt op basis daarvan een proces-verbaal en indien nodig een herstelvordering op. In die vordering vraagt de wooninspecteur het herstel van de gebreken of de herbestemming of sloop. Die vordering gaat samen met het technisch verslag naar het parket. De wooninspecteur neemt een opgestelde herstelvordering steeds op in het PDF icon register_van_herstelvorderingen.pdf

Een dagvaarding door het parket kan leiden tot een veroordeling (geldboete en/of gevangenisstraf) en het opleggen van een herstelmaatregel die de verhuurder binnen een bepaalde termijn moet uitvoeren. De rechter koppelt hieraan meestal een dwangsom. De herstelmaatregel kan ook via de burgerlijke rechter afgedwongen worden.

Als de woning hersteld is, voert de wooninspecteur een controle uit en stelt een proces-verbaal van uitvoering op. Dat PV wordt ook beschouwd als een geldig conformiteitsattest.

 

Opgelet! Eens de wooninspecteur een herstelvordering heeft opgesteld, is het herstel naar 0 strafpunten noodzakelijk. Dit is een belangrijk verschil met de administratieve procedure, waarin 14 strafpunten getolereerd zijn.

 

In de handleiding PDF icon Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente (zie hoofdstuk PDF icon 4. Wat als de administratieve procedures niet volstaan?kan u meer lezen over de prioriteiten van de Vlaamse Wooninspectie, de stappen in de gerechtelijke procedure en de rol die u als gemeente hierbij kan vervullen.