Dubbelglasnorm

Dubbel glas in elke woning vanaf 2020


Er komt een dubbelglasverplichting vanaf 2020. De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in.

De afwezigheid van dubbel glas zal vanaf 1 januari 2020 in het technisch verslag gequoteerd worden met 3 of 9 strafpunten naar gelang het gebrek niet algemeen (= 1 raam met enkele beglazing) of algemeen (= meerdere ramen met enkele beglazing) is. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit opgetrokken tot 9 of 15 strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas vanaf dan op zich aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. De bestaande quotatie voor disfunctie van ramen en deuren blijft behouden voor de woningen waarin dubbel glas aanwezig is.

Er worden geen uitzonderingen op de norm voorzien. Als echter t.a.v. de inventarisbeheerder wordt bewezen dat het bouwtechnisch of juridisch onmogelijk is om dubbel glas te plaatsen (zou zeer uitzonderlijk voorkomen m.b.t. beschermde monumenten) dan is er sprake van overmacht. De eigenaar krijgt dan een vrijstelling van heffing indien de woning zonder de strafpunten voor enkel glas een conformiteitsattest zou krijgen.

 

Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een energiepremie krijgen. Voor meer informatie daarover kan u terecht op www.energiesparen.be

 

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, wat betreft de procedure en de technische normen (Kwaliteitsbesluit)

Meer regelgeving