Erkenning woningcontroleurs

De Vlaamse regering heeft het besluit over de erkenning van woningcontroleurs definitief goedgekeurd op 10 december 2021.

Erkenningsvoorwaarden voor woningcontroleurs

Elke woningcontroleur die conformiteitsonderzoeken uitvoert zal vanaf 1 januari 2025:

  • een bewijs van beroepskwalificatie hebben. Er komt een snelle toegang tot de beroepskwalificatie voor bestaande woningcontroleurs via het traject van de eerder verworven competenties. Voor nieuwe woningcontroleurs wordt er een opleidingstraject voorzien;
  • voldoen aan een tewerkstellingsvoorwaarde: tewerk gesteld zijn bij een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid, Wonen-Vlaanderen of een geaccrediteerde keuringsinstelling;
  • het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken voor het opstellen van technische verslagen;
  • een aantal vastgestelde gebruiksvoorwaarden naleven.

Uitbouw evaluatie- en coachingssysteem

De Vlaamse regering besliste ook dat Wonen-Vlaanderen een evaluatie- en coachingssysteem voor erkende woningcontroleurs zal uitbouwen, waarin zelfevaluatie en ondersteuning van de erkende woningcontroleurs centraal staan. Het partnerschap met de lokale besturen, de IGS-en en de geaccrediteerde keuringsinstellingen staat daarin centraal. Sancties voor erkende woningcontroleurs zijn beperkt tot (herhaaldelijke) zware fouten en grove nalatigheden.  

Het erkenningssysteem treedt in werking op 1 april 2022. Er zijn wel een aantal overgangsmaatregelen voorzien:

  • Gemeentelijke woningcontroleurs die VLOK nog niet gebruiken krijgen daarvoor nog tijd tot eind 2022;
  • Bestaande woningcontroleurs (= aangewezen als woningcontroleur eind 2021 of nieuw aangewezen in 2022 of 2023) hebben tot eind 2024 de tijd om de erkenning te behalen. zij zullen een voorlopige erkenning krijgen;
  • Woningcontroleurs in dienst van VZW’s die conformiteitsonderzoeken uitvoeren voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid (IGS-en) zullen in de toekomst niet voldoen aan de zogenaamde ‘tewerkstellingsvoorwaarde’. Er is evenwel voor deze woningcontroleurs een afwijking voorzien op de tewerkstellingsvoorwaarde tot eind 2025 om de werking van de huidige IGS-en te verzekeren.    

Nieuwe modellen van technische verslagen

Het dossier bevat ook nieuwe modellen van technische verslagen. In deel A wordt een erkenningsnummer van de woningcontroleur toegevoegd. Er is van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om enkele kleine wijzigingen aan de technische verslagen te doen. Het gaat over enkele schoonheidsfoutjes en één inhoudelijke wijziging m.b.t. het inschatten van gemeenschappelijke kookfornuizen in kamerwoningen.  

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen