Evaluatie recht van voorkoop Vlaamse Wooncode

Het agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen starten een evaluatie op van het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode. Dat recht houdt in dat de verkoper zijn onroerend goed bij een geplande verkoop eerst moet aanbieden aan een aantal actoren, tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-koper. Zo'n actor kan beslissen om zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Dan treedt hij als het ware in de plaats van de kandidaat-koper en wordt hij de uiteindelijke koper van het goed.

We geloven in de onschatbare waarde van kennis en ervaring bij burgers en professionelen, en willen dan ook graag polsen naar uw mening, uw voorstellen en uw suggesties over het recht van voorkoop van de Vlaamse Codex Wonen. Daarvoor hebben we een dropbox en een vragenlijst uitgewerkt. In de dropbox kon u losse ideeën, verbetervoorstellen, bemerkingen… aangaande het recht van voorkoop ‘droppen’. De vragenlijst was bedoeld voor burgers en professionelen die een grondige kennis hebben van het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode of die zich erin willen verdiepen.

De bevraging is intussen afgesloten. Invullen was mogelijk tot 5 juli 2020.

De antwoorden worden volledig vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt, en kunnen niet voor fiscale doeleinden worden gebruikt.

 

Regelgeving

Boek 5, Deel 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen besluit van de Vlaamse Regering betreffende het recht van voorkoop)

Boek 5, Deel 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen besluit van de Vlaamse Regering betreffende het recht van voorkoop)

Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het voorkooprecht uit de Vlaamse Wooncode)

Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het voorkooprecht uit de Vlaamse Wooncode)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge