Het conformiteitsattest verplichten of de geldigheid ervan beperken

De gemeente kan het conformiteitsattest verplichten, en ze kan ook de geldigheidsduur van dat attest – standaard tien jaar – beperken. De afgelopen jaren hebben al een aantal gemeenten van deze mogelijkheden gebruik gemaakt.

Hier een overzicht van gemeenten die het PDF icon conformiteitsattest verplichten en/of de PDF icon geldigheidsduur ervan beperken.

Gemeentelijke regelgeving conformiteitsattest

Hoe kunt u het conformiteitsattest verplichten?

Het is mogelijk om hierbij te differentiëren, zowel wat betreft de geldigheidsduur als de verplichting.

  • Verplichten voor alle huurwoningen (zelfstandig en niet-zelfstandig) gebouwd voor een bepaald jaartal;
  • Verplichting gefaseerd invoeren: eerst voor de oudste huurwoningen of huurwoningen in probleemwijken (op basis van risicoanalyse) en daarna ook voor andere;
  • Verplichten voor studentenkamers wegens verhoogd risico (eerste zelfstandige woonervaring).

!! De minister moet de reglementen goedkeuren die het conformiteitsattest verplichten. Uw gemeente moet het reglement dus na goedkeuring op de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen aan de minister. Het reglement treedt pas in werking na de formele goedkeuring door de minister. De minister beslist binnen drie maanden. Voor een gemeentelijke verordening dat enkel de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt, volstaat een goedkeuring door de gemeenteraad.

 

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen