Het conformiteitsattest verplichten of de geldigheid ervan beperken

De gemeente kan het conformiteitsattest verplichten, en ze kan ook de geldigheidsduur van dat attest – standaard tien jaar – beperken. De afgelopen jaren hebben al een aantal gemeenten van deze mogelijkheden gebruik gemaakt.

Hier een overzicht van gemeenten die het PDF icon conformiteitsattest verplichtenen/of de PDF icon geldigheidsduur ervan beperken.

Gemeentelijke regelgeving conformiteitsattest

Hoe kunt u het conformiteitsattest verplichten?

Het is mogelijk om hierbij te differentiëren, zowel wat betreft de geldigheidsduur als de verplichting.

  • Verplichten voor alle huurwoningen (zelfstandig en niet-zelfstandig) gebouwd voor een bepaald jaartal;
  • Verplichting gefaseerd invoeren: eerst voor de oudste huurwoningen of huurwoningen in probleemwijken (op basis van risicoanalyse) en daarna ook voor andere;
  • Verplichten voor studentenkamers wegens verhoogd risico (eerste zelfstandige woonervaring).

!! De minister moet de reglementen goedkeuren die het conformiteitsattest verplichten. Uw gemeente moet het reglement dus na goedkeuring op de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen aan de minister. Het reglement treedt pas in werking na de formele goedkeuring door de minister. De minister beslist binnen drie maanden. Voor een gemeentelijke verordening dat enkel de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt, volstaat een goedkeuring door de gemeenteraad.

 

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge