Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

Hulpmiddel: begeleiding en vorming voor lokale besturen

Begeleiding bij het lokaal woonoverleg

Wonen-Vlaanderen begeleidt de gemeenten bij het opstarten van een lokaal woonoverleg, en zal telkens wanneer mogelijk het woonoverleg bijwonen om te adviseren en toelichting te geven bij de toepassing van Vlaamse regelgeving en beleidsinstrumenten.

Begeleiding bij de procedures inzake woningkwaliteitsbewaking

Wonen-Vlaanderen begeleidt de gemeenten bij de procedure voor de vaststelling van ongeschikt- en onbewoonbaarheid en overbewoning en verwaarlozing. 
Op verzoek (van gemeente, huurdersorganisatie of particulieren) voert het agentschap woningonderzoeken uit. Op basis daarvan geeft Wonen-Vlaanderen een advies aan de burgemeester, die vervolgens een besluit opmaakt over de toestand van de woning.
Meer informatie over de procedures inzake woningkwaliteitsbewaking.

Begeleiding bij het lokaal toewijzingsbeleid

Naast begeleiding bij het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement biedt Wonen-Vlaanderen ook een praktijkgerichte PDF icon handleiding lokaal toewijzingsreglementaan die het hele proces toelicht. 
Meer informatie over de toewijzing van een sociale huurwoning.

Organisatie van Vlaamse overlegtafels voor intergemeentelijke projecten

In elke provincie organiseert Wonen-Vlaanderen twee tot drie keer per jaar overlegtafels voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten, als een platform voor overleg, intervisie en vorming.

Helpdesk decreet grond- en pandenbeleid

In elke provincie heeft Wonen-Vlaanderen een helpdesk waar gemeenten en hun partners terecht kunnen met al hun vragen over de toepassing van het decreet grond- en pandenbeleid. Wonen-Vlaanderen geeft toelichting bij het decreet, zonder inmenging in de autonome beslissingsbevoegdheid van alle vergunningverlenende overheden en beroepsinstanties.
Meer informatie over het grond- en pandenbeleid.

Publicaties

In 2013 publiceerde Wonen-Vlaanderen Wild van wonen. Lokaal woonbeleid in 40 praktijkverhalen. Dit boek bevat veertig inspirerende en praktische voorbeelden, met aandacht voor thema’s als woonvisie, woonoverleg, woningkwaliteit en dienstverlening.

Voor de centrumsteden: databank instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum Vlaamse steden ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de instrumenten die de centrumsteden inzetten bij het voeren van een lokaal woonbeleid.

Vormingsaanbod voor lokale besturen

Wonen-Vlaanderen organiseert periodiek thematische informatie- en vormingssessies en begeleidingen op maat.

Daarnaast biedt Wonen-Vlaanderen een jaarlijkse Dag van het Lokale Woonbeleid aan. De Dag van het Lokale Woonbeleid is de opvolger van de basiscursus Lokaal Woonbeleid, die tot 2016 jaarlijks werd aangeboden.

Programma en presentaties Dag van het Lokale Woonbeleid 25 juni 2018

Programma basiscursus Lokaal Woonbeleid 2016

PDF icon lokaal woonbeleid: activiteiten, instrumenten en ondersteuning
PDF icon tekst lokaal woonbeleid: activiteiten, instrumenten en ondersteuning
PDF icon lokaal woonoverleg
PDF icon woonbeleidsvisie
PDF icon woningkwaliteit
PDF icon planning sociale woonprojecten
PDF icon financiering en procedure voor planning en programmatie van sociale woonprojecten
PDF icon verbeterings- en aanpassingspremie
PDF icon renovatiepremie
PDF icon verzekering gewaarborgd wonen
PDF icon huurgarantiefonds
PDF icon huursubsidie - huurpremie
PDF icon energiepremies

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge