Infosessies voor lokale besturen

Infosessies najaar 2018

In november en december 2018 organiseerde Wonen-Vlaanderen in elke provincie infosessies voor lokale besturen over de recente wijzigingen in de regelgeving die een impact hebben voor het lokaal woonbeleid.

Hieronder vindt u de powerpointpresentaties van de verschillende toelichtingen op de infosessie:

- PDF icon Besluit lokaal woonbeleid en de intergemeentelijke samenwerking vanaf 2020

- PDF icon SVK Pro

PDF icon Het projectportaal: de lokale woontoets en de BSO-planner

- PDF icon Vlaams Huurdecreet en actieplan "Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt"

Praktische opleidingssessies Procedurebesluit Wonen 2017

In augustus en september 2017 organiseerde Wonen-Vlaanderen in elke provincie twee infosessies voor lokale besturen over het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017. De sessies waren specifiek toegespitst op de voor lokale besturen relevante aspecten van de nieuwe procedure voor sociale woonprojecten. Op het programma stonden een toelichting bij het theoretisch kader, een aantal praktische cases en een workshop leren werken met het vernieuwde Projectportaal.

Hieronder vindt u de powerpointpresentatie en de relevante documenten voor de praktische cases:

- PDF icon Toelichting: Projectportaal, theoretisch kader, praktische cases

- PDF icon Test jezelf-formulier voor de praktische cases

- PDF icon Antwoorden praktische cases

Infosessies najaar 2016

In december 2016 organiseerde Wonen-Vlaanderen een aantal infosessies voor lokale besturen over de recente wijzigingen in de regelgeving die een impact hebben voor het lokale woonbeleid. Van de gelegenheid maakten we gebruik om de nieuwe structuur van het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor te stellen. Een structuur waarin u, als lokaal bestuur, meer dan ooit centraal blijft staan.

Hieronder vindt u de powerpointpresentaties van de verschillende toelichtingen op de infosessie:

- Bestand Toelichting bij de transitie van Wonen-Vlaanderen

- Bestand Evoluties in de regelgeving, een helikopterblik

- Bestand Leegstand en Bestand verwaarlozing

- Bestand Sociaal woonaanbod (BSO, voortgangstoets, woonbeleidsconvenant, RWO Data Manager)

- Bestand Subsidiëring van intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge