Jaarlijkse meting van het sociaal woonaanbod

Wonen-Vlaanderen meet elk jaar – dus ook in de jaren waarin geen voortgangstoets plaatsvindt – het  sociaal woonaanbod. Dat gebeurt op basis van gegevens van:
• de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
• het VWF
• de gemeenten

Wonen-Vlaanderen ontvangt hiervoor de adressen van de VMSW, het VWF en de gemeenten. Na de meting kunnen de gemeenten de adressen die hierin zijn opgenomen, raadplegen voor hun eigen gemeente via een beveiligde webmodule. Dit conform de machtiging van de Vlaamse toezichtscommissie.

Wonen-Vlaanderen houdt rekening met:
• het gerealiseerde sociaal woonaanbod
• het geplande sociaal woonaanbod
• de projecten in uitvoering

De meting geeft de stand van zaken per gemeente weer op 31 december van het voorgaande jaar.

Zodra u de meting kan raadplegen, past de VMSW de BSO-teller in het Projectportaal aan. Op basis van de BSO-teller kan een gemeente de BSO-toets uitvoeren. De BSO-toets gaat na of een sociaal woonproject past binnen het bindend sociaal objectief.

De meting bepaalt eveneens welke gemeenten een sociaal woonbeleidsconvenant kunnen sluiten.

Regelgeving

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge