Jaarrapporten Vlaamse Wooninspectie

Jaarrapporten van de Vlaamse Wooninspectie

De Vlaamse Wooninspectie zag het levenslicht in november 2001. De afgelopen 15 jaar timmerde ze aan de verbetering van de woningkwaliteit in het Vlaams gewest. De Vlaamse Wooninspectie treedt strafrechtelijk op tegen verhuurders van woningen en kamers die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en dit volgens vastgestelde prioriteiten. De Vlaamse wooninspectie pakt in eerste instantie de meest extreme gevallen van krotverhuur aan en treedt op waar de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid ontoereikend is.  

Op het terrein stellen de wooninspecteurs vaak schrijnende situaties vast. De bewoners van de onderzochte woningen zijn vaak financieel of sociaal zwakke bewoners die nergens anders terecht kunnen.

Jaarlijks stelt de Vlaamse Wooninspectie haar jaarverslag voor. Daarin overloopt ze haar activiteiten en bekijkt ze welke resultaten dit heeft opgeleverd. Via de jaarverslagen wil de Vlaamse Wooninspectie een duidelijk en volledig beeld schetsen van de strafrechtelijk handhaving van de woningkwaliteit in Vlaanderen.

Samen met de administratieve handhaving wordt zo gestreefd naar de verwezenlijking van het grondwettelijk recht op behoorlijke huisvesting voor iedereen.

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen