Mobile woonunits

De VMSW plant de aankoop van maximaal een 200-tal (mogelijk gemeubelde) mobiele woonunits. Ze stelt deze mobiele woonunits in eerste instantie ter beschikking aan de SHM’s voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als SHM of woonmaatschappij is het aangewezen dat u met de gemeente waarin u de woonunits wil plaatsen, hierover afstemt. De gemeente moet immers uiteindelijk akkoord gaan met dat aanbod. Een bevestiging van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool wordt beschouwd als een akkoord.

U meldt deze tijdelijke mobiele woonunits aan in de Vlaamse huisvestingstool. De afstemming over waar hoeveel tijdelijke mobiele woonunits geplaatst worden, gebeurt centraal door de taskforce Noodopvang Oekraïne.

U plaatst deze woonunits bij voorkeur op locaties die toegankelijk zijn en waar nutsvoorzieningen en riolering aanwezig zijn. Indien nodig kunt u ook tijdelijke, beperkte en noodzakelijke infrastructuurwerken (laten) uitvoeren.

SHM’s, woonmaatschappijen of lokale besturen die zelf instaan voor het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken kunnen via de VMSW een beroep doen op SSI-subsidies. Overdracht naar openbaar domein is in dit geval niet nodig. U kunt de subsidie ook aanvragen voor het plaatsen van tijdelijke en mobiele woonunits die niet door de VMSW ter beschikking worden gesteld.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Voorwaarden om de subsidie te verkrijgen:

  1. U meldde de woningen of collectieve voorzieningen in de Vlaamse huisvestingstool.
  2. De VMSW valideert.
  3. De gemeente heeft dat aanbod in die huisvestingstool goedgekeurd.
  4. U stuurt een aanvraag in naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com samen met de bewijsstukken. U doet de aanvraag via e-mail naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com. De e-mail moet aan een aantal vereisten voldoen om hem te kunnen verwerken:

1. Onderwerp van de mail: Aanvraag infrastructuurpremie voor woonunits

SHM’s of woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op hun rekening-courant. Andere partijen vermelden het rekeningnummer in de e-mail. 

2. Bijlagen:

  • De bewijsstukken van de gemaakte kosten voor de aanleg van de infrastructuur
  • Een bewijs van validatie van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool, bijvoorbeeld een printscreen
  • Een overzicht, inclusief het adres, van de huurprijs en de mogelijke ingangsdatum van de verhuring en de periode van terbeschikkingstelling

De uitbetaling gebeurt nadat de VMSW de bewijsstukken controleerde

Voor SHM’s of woonmaatschappijen gebeurt de uitbetaling op hun rekening-courant. Andere partijen geven in hun e-mail het rekeningnummer op.