Noodwoningen

50% subsidie voor lokale besturen die investeren in noodwoningen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele organiseert een eerste projectoproep voor noodwoningen in Vlaanderen. Met deze projectoproep stimuleert Vlaanderen het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen. Het Vlaamse Gewest neemt 50% van de kosten voor zijn rekening. Ook de renovatie en inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring.

De PDF icon projectoproep noodwoningen omschrijft noodwoningen als volgt: “Een noodwoning is een woning, met inbegrip van kamers, die een tijdelijke woonoplossing biedt als antwoord op een plotse of urgente materiële woonbehoefte. Personen en gezinnen moeten er op zichzelf kunnen wonen. Het verblijf is beperkt in duur en gericht op doorstroming naar een duurzame woonoplossing.”.

U kunt uw projectvoorstel enkel indienen met het digitale aanvraagformulier. Een overzicht van de vragen uit het aanvraagformulier kan u hieronder in de rubriek 'Documenten' downloaden. Dat overzicht kan u helpen bij het voorbereiden van uw projectvoorstel.

Enkele praktische tips:

  • Antwoord beknopt maar volledig.
  • Verklaar, motiveer en staaf de vermelde elementen in het projectvoorstel.
  • Bij twijfel neemt u contact op met het agentschap Wonen-Vlaanderen via het volgende mailadres: noodwoningen@vlaanderen.be.  
  • Stavingsdocumenten en bijlagen kunt u niet bij het digitale aanvraagformulier voegen. Bezorg deze aan het agentschap Wonen-Vlaanderen via het voormelde mailadres (noodwoningen@vlaanderen.be). Indien tijdig ingediend, houden wij bij de beoordeling van uw projectvoorstel met deze documenten rekening.

De uiterlijke datum om - aan de hand van het digitale aanvraagformulier - uw projectvoorstel te versturen is 15 oktober 2020. U krijgt per mail een ontvangstmelding. Projectvoorstellen die we na die datum ontvangen of waarvoor het digitale aanvraagformulier niet is gebruikt komen niet in aanmerking. Na de uiterlijke datum van indiening kunt u geen wijzigingen of toevoegingen meer doen aan de ingediende projectvoorstellen, behalve op uitdrukkelijke vraag van Wonen-Vlaanderen.

We wensen u alvast veel succes en zien uw projectvoorstel met belangstelling tegemoet!

!! UPDATE 18/09/2020:

Sinds de lancering van de projectoproep ontvingen we een aantal vragen over de term “gecertificeerde aannemer” en of dit betekent dat de renovatiewerken niet door eigen personeel kunnen worden uitgevoerd.

Als gevolg van de ontvangen vragen en bedenkingen ter zake is beslist om het begrip “gecertificeerd” uit de projectoproep te schrappen. De aannemer moet wel voldoen aan de nodige reglementering en moet dus beschikken over een BTW-nummer voor het uitvoeren van dergelijke renovatiewerken.

Meer info kan u terugvinden in het Addendum van 18/09/2020, dat u onderaan deze pagina kan raadplegen.