Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

Opdracht: woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden ondersteunen

Gemeenten bieden hun inwoners, en zeker de meest woonbehoeftigen, advies, informatie en begeleiding, en verwijzen waar nodig door naar de juiste instantie. Dit dienstenaanbod verloopt best via een woonloket in de gemeente, in combinatie met de gemeentelijke website.

Bouw een woonloket uit

De gemeente biedt haar inwoners eerste- en tweedelijnsdienstverlening, met hulp van het OCMW of Sociaal Huis. 
De laatste jaren zagen verschillende gemeentelijke of intergemeentelijke woonwinkels of woonloketten het licht die burgers eerstelijnsinformatie geven als aanvulling op het standaardaanbod van de gemeentelijke huisvestingsdienst of het ocmw.  
Een aantal ervan stelden in 2004 samen een Bestand missieverklaring woonwinkels op.
Naast informatie over woonthema's kunnen burgers hier ook terecht voor meer individueel advies en begeleiding.

Werk samen met een sociaal verhuurkantoor

In heel wat gemeenten is een sociaal verhuurkantoor actief. Deze svk’s vormen, via het lokaal woonoverleg, een belangrijke partner in het lokale woonbeleid.
Gemeenten waar nog geen svk actief is kunnen er zelf een oprichten of kunnen aansluiten bij een bestaand SVK.

Houd uw gemeentelijke premies up to date op www.premiezoeker.be

www.premiezoeker.be biedt een overzicht van alle beschikbare premies voor wonen. Ook voor gemeenten is het dus van belang dat ze hun eigen premies voor wonen, maar ook voor duurzaam (ver)bouwen en rationeel energieverbruik, in deze applicatie toevoegen en actueel houden. Dat kunt u doen door

  1. na te gaan of alle voor uw gemeente opgenomen steunmaatregelen correct en volledig zijn en
  2. eventuele fouten te melden via het contactformulier van de premiezoeker

U kunt als gemeente de beschikbare premies rechtstreeks uit Premiezoeker tonen op uw eigen website, via http://www.premiezoeker.be/premie_xml.

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge